Kada se SB-5000 montira na šinu za blic i opremu fotoaparata kao glavna jedinica za radio kontrolu blica, kompatibilni daljinski blicevi mogu da se kontrolišu radio signalima (radio AWL) sa WR-R10 bežičnog daljinskog kontrolera.

Uspostavljanje bežične veze

Pre upotrebe radio AWL, uspostavite bežičnu vezu između WR-R10 i daljinskih bliceva.

WR-R10

Postarajte se da ažurirate WR-R10 firmver na najnoviju verziju; za informacije o ažuriranjima firmvera, pogledajte Nikon lokaciju na mreži za svoje područje.

 1. C: Povežite WR-R10.

  Povežite WR-R10 na fotoaparat. Za više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je dostavljena sa WR-R10.

 2. C: Izaberite kanal.

  Podesite WR-R10 birač kanala na željeni kanal.

 3. C: Izaberite režim veze.

  Izaberite Opcije bežičnog dalj. kont. (WR)  > Režim povezivanja u meniju podešavanja (0 Opcije bežičnog dalj. kont. (WR)) i birajte neku od sledećih opcija:

  • Uparivanje: Uparite daljinske bliceve sa WR-R10.
  • PIN: Povežite fotoaparat i daljinske bliceve koristeći PIN od četiri cifre.

 4. f: Uspostavite bežičnu vezu.

  Podesite daljinske bliceve na radio AWL daljinski režim i podesite uređaje na kanal koji ste izabrali u Koraku 2, zatim uparite svaki od daljinskih jedinica sa WR-R10 u skladu sa opcijom izabranom u Koraku 3:

  • Uparivanje: Pokrenite uparivanje na daljinskoj jedinici i pritisnite WR-R10 dugme za uparivanje. Uparivanje je završeno kada lampica LINK na WR-R10 i blic blješte narandžasto i zeleno; kada se jednom povezivanje uspostavi, lampica LINK na daljinskom blicu će se upaliti u zelenoj boji.
  • PIN: Koristite kontrole na daljinskom blicu da biste uneli PIN koji ste izabrali u Koraku 3. Lampica LINK na daljinskoj jedinici će se upaliti u zelenoj boji kada se povezivanje uspostavi.

Ponovno povezivanje

Dokle god kanal, režim povezivanja i druga podešavanja ostanu ista, WR-R10 će automatski povezati prethodno upareni blic kada izaberete režim daljinski a Koraci 2–4 mogu da se izostave. Lampica blica LINK će se upaliti u zelenoj boji kada je povezivanje uspostavljeno.

Snimanje fotografija

Podešavanja za daljinske jedinice moraju da se prilagode koristeći kontrole na svakoj jedinici. Pogledajte uputstva za blic za više informacija.

 1. C: Prilagodite podešavanja za glavni blic.

  Koristeći kontrole na glavnom blicu, birajte režim blica i nivo blica za glavni blic.

 2. C: Prilagodite podešavanja za daljinske bliceve.

  Koristeći kontrole na glavnom blicu, birajte režim blica i nivo blica za daljinske bliceve u svakoj grupi.

 3. f: Grupišite daljinske bliceve.

  Birajte grupu (A–F) za svaki od daljinskih bliceva. Glavni blic može da kontroliše do 18 bliceva u bilo kojoj kombinaciji.

 4. C/f: Kadrirajte snimak.

  Kadrirajte snimak i uredite bliceve. Pogledajte dokumentaciju koja je dostavljena sa blicevima za više informacija. Nakon raspoređivanja bliceva, načinite probni snimak da biste potvrdili da li svi blicevi rade.

 5. C/f: Snimite fotografije.

  Indikator spremnosti blica će se uplatili u tražilu fotoaparata ili u prikazu informacije blica kada su svi blicevi spremni.

  Status radio kontrolisanih bliceva može takođe da se pregleda pritiskajući dugme i na prikazu informacija blica.

Korekcija snage blica

Vrednost korekcije snage blica izabrane sa M (Y) dugmetom i pomoćnim komandnim točkićem je dodata na vrednosti korekcije snage blica izabrane u meniju opcije bežičnog blica. Y ikone su prikazane na kontrolnom displeju i tražilu kada se vrednost korekcije snage blica koja nije ±0 izabere za glavni ili daljinski blic u TTL ili qA režimu.