Pre nego što se povežete, pripremite pametan uređaj tako što ćete instalirati SnapBridge aplikaciju i omogućiti Bluetooth i Wi-Fi.

  1. Tražite „snapbridge“ u prodavnici Apple App Store® (iOS) ili aplikaciji Google Play (Android) i instalirajte SnapBridge aplikaciju.

    Informacije o podržanim operativnim sistemima su dostupne sa lokacije za preuzimanje. Ovaj fotoaparat nije kompatibilan sa SnapBridge 360/170 aplikacijom.

  2. Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na pametnom uređaju. Imajte na umu da će pravo povezivanje na fotoaparat biti načinjeno koristeći SnapBridge aplikaciju; ne pokušavajte da se povežete koristeći aplikaciju Podešavanja na vašem uređaju.