U punom kadru, zumiranje, sličica i reprodukcija kalendara, L (U) dugme može da se koristi za zaštitu fotografija od slučajnih brisanja. Zaštićene datoteke ne mogu da se izbrišu koristeći O (Q) dugme ili opciju Izbriši u meniju reprodukcije. Imajte na umu da će zaštićene slike biti izbrisane kada se memorijska kartica formatira (0 Formatiraj memorijsku karticu).

Da biste zaštitili fotografiju:

  1. Izaberite sliku.

    Prikažite sliku u reprodukciji pune slike ili zumiranju reprodukcije ili je markirajte na listi sličica.

  2. Pritisnite L (U) dugme.

    Fotografija će biti obeležena sa P ikonom. Da biste uklonili zaštitu sa fotografije tako da može da se izbriše, prikažite fotografiju ili je markirajte na listi sličica a zatim pritisnite L (U) dugme.

    L (U) dugme

Uklanjanje zaštite sa svih slika

Da biste uklonili zaštitu sa svih slika u fascikli ili fasciklama trenutno izabranim u meniju Fascikla reprodukcije, pritisnite L (U) i O (Q) dugmad zajedno na oko dve sekunde u toku reprodukcije.