U P, S, A i M režimima, režim kontrole blica za ugrađeni blic može da se izabere koristeći opciju Kontrola blica > Režim kontrole blica (ugrađeni) u meniju fotografisanja. Dostupne opcije se razlikuju od izabrane stavke.

„((Broj puta))“

Opcije dostupne za Ponavljanje bljeska > Broj puta se utvrđuju od strane jačine blica.

Jačina Opcije dostupne za „Broj puta“
1/4 2
1/8 2–5
1/16 2–10
1/32 2–10, 15
1/64 2–10, 15, 20, 25
1/128 2–10, 15, 20, 25, 30, 35

Kontrola blica za opcione bliceve

Kada je opcioni blic povezan, opcija Kontrola blica > Režim kontrole blica (ugrađeni) u meniju fotografisanja se menja na Režim kontrole blica (spoljni).

Režim kontrole blica

U i-TTL kontroli blica, fotoaparat podešava nivo blica baziranog na svetlu koji se reflektuje iz serije skoro nevidljivih predbliceva (monitor predbliceva) koji se emituju odmah nakon što glavni blic okine. Fotoaparat podržava sledeće i-TTL režime kontrole blica:

  • i-TTL balansirani fleš za digitalni SLR: Predblicevi koji se reflektuju sa objekata u svim područjima kadra se primaju od strane 180K-piksela (otprilike 180.000 piksela) RGB senzora i analiziraju kako bi se prilagodila jačina blica za prirodnu ravnotežu između glavnog subjekta i pozadinskog ambijentalnog osvetljenja. Ako se tip G, E ili D objektiva koristi, informacija o razdaljini je uključena kada se izračunava jačina blica. Nije dostupno kada se spot merenje koristi.
  • Standardni i-TTL fleš za digitalni SLR: Jačina blica je prilagođena kako bi se svetlo dovelo u kadar na standardnom nivou; osvetljenje pozadine se ne uzima u obzir. Preporučuje se za snimke u kojima se glavni subjekt ističe u odnosu na detalje pozadine, ili kada se korekcija ekspozicije koristi. Standardni i-TTL fleš za digitalni SLR je automatski aktiviran kada se spot merenje izabere.

Blenda, osetljivost i opseg blica

Domet blica varira sa osetljivošću (ISO ekvivalencijom) i blendom.

Blenda pri ISO je ekvivalentna Približan opseg
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 m
1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 0,7–8,5
2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 0,6–6,0
2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 0,6–4,2
4 5,6 8 11 16 22 32 0,6–3,0
5,6 8 11 16 22 32 0,6–2,1
8 11 16 22 32 0,6–1,5
11 16 22 32 0,6–1,1
16 22 32 0,6–0,8

U režimu P, maksimalni otvor blende (minimalni f-broj) je ograničen u zavisnosti od ISO osetljivosti, kao što je ispod prikazano:

Maksimalni otvor blende pri ISO je ekvivalentan:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
2,8 3,5 4 5 5,6 7,1 8 10

Ako je maksimalni otvor blende objektiva manji od onog datog iznad, maksimalna vrednost za blendu će biti maksimalni otvor blende objektiva.

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi:

  • Za vrednost blica za zaključavanje za izmereni subjekat pre prekomponovanja fotografije, pogledajte „FV zaključavanje“ (0 FV zaključavanje).
  • Za omogućavanje ili onemogućavanje auto FP brze sinhronizacije i biranje brzine sinhronizacije blica, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje e1 (Brzina sinhronizacije blica, 0 Brzina sinhronizacije blica).
  • Za biranje najsporije brzine zatvarača koji je dostupan kada se koristi blic, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje e2 (Brzina zatvarača sa blicem, 0 Brzina zatvarača sa blicem).