Meni retuširanja: Da biste prikazali meni retuširanja, pritisnite G i izaberite jezičak (karticu) N (meni retuširanja).

G dugme

Opcije u meniju retuširanja se koriste da bi se napravile odsečene ili retuširane kopije postojećih slika. Meni retuširanja je samo prikazan kada je memorijska kartica koja sadrži fotografije ubačena u fotoaparat.

Može samo da se izabere pritiskajući G i birajući N jezičak (karticu).

Dostupno samo ako je meni retuširanja prikazan pritiskajući i i birajući Retuširanje kada je retuširana slika ili originalna prikazana u reprodukciji pune slike.

Pravljenje retuširanih kopija

Da biste napravili retuširanu kopiju:

 1. Izaberite stavku u meniju retuširanja.

  Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali stavku, 2 da biste je izabrali.

 2. Izaberite sliku.

  Markirajte sliku i pritisnite J. Da biste videli markiranu sliku u punom kadru, pritisnite i držite X (T) dugme.

  Retuširati

  U slučaju da su slike snimljene pri podešavanjima kvaliteta slike od NEF + JPEG, samo NEF (RAW) slike će biti retuširane. Fotoaparat možda neće biti u mogućnosti da prikaže ili da retušira slike koje su napravljene sa drugim uređajima.

 3. Izaberite opcije retuširanja.

  Za više informacija, vidite odeljak za izabranu stavku. Da biste izašli bez pravljenja retuširane kopije, pritisnite G.

  Kašnjenje isključivanja monitora

  Monitor će se ugasiti, a operacija će se otkazati ako se nikakva radnja ne izvrši tokom kratkog perioda. Sve nesačuvane izmene će se izgubiti. Da biste povećali vreme tokom kojeg monitor ostaje uključen, izaberite duži prikaz menija vremena za Prilagođeno podešavanje c4 (Kašnjenje isključivanja monitora, 0 c4: Kašnjenje isključivanja monitora).

 4. Napravite retuširanu kopiju.

  Pritisnite J da biste napravili retuširanu kopiju. Retuširane kopije su naznačene sa Z ikonom.

Retuširanje trenutne slike

Da biste kreirali retuširanu kopiju trenutne slike, pritisnite i i izaberite Retuširanje.

Retuširanje kopija

Većina opcija može da se primeni na kopije koje su napravljene koristeći druge opcije retuširanja, iako (sa izuzecima Preklapanje slika i Uredi film > Izaberi početnu/krajnju tačku) svaka opcija može da se primeni samo jednom (imajte na umu da višestruka uređivanja mogu da dovedu do gubitka detalja). Opcije koje ne mogu da se primene na trenutnu sliku su u sivoj boji i nisu dostupne.

Kvalitet slike i veličina

Osim u slučaju kopija napravljenih sa Odseci i Promeni veličinu, kopije napravljene od JPEG slika su iste veličine kao i original, dok su kopije napravljene od NEF (RAW) fotografija sačuvane kao velike JPEG slike finog kvaliteta.