D7500 podržava sledeće opcije kvaliteta slike:

Kvalitet slike je podešen pritiskajući X (T) dugme i rotirajući glavni komandni točkić dok se željeno podešavanje ne prikaže na prikazu informacija.

X (T) dugme

Glavni komandni točkić

JPEG kompresija

Opcije kvaliteta slike sa zvezdicom („“) koriste kompresiju sa namerom da se obezbedi maksimalni kvalitet; veličina datoteka zavisi od scene. Opcije bez zvezdice koriste tip kompresije koji je dizajniran za pravljenje manjih datoteka; datoteke su obično otprilike iste veličine bez obzira na scenu koja je snimljena.

NEF (RAW) slike

Biranje NEF (RAW) opcije fiksira veličinu slike na Velika. JPEG kopije NEF (RAW) slika mogu da se kreiraju koristeći NX Studio ili drugi softver ili Obrada NEF (RAW) opciju u meniju retuširanja (0 Obrada NEF (RAW)).

NEF + JPEG

Kada se fotografije snimljene pri NEF (RAW) + JPEG pregledaju na fotoaparatu, samo će se JPEG slika prikazati. Kada se fotografije snimljene pri ovim podešavanjima izbrišu i NEF i JPEG slike će se izbrisati.

Meni fotografisanja fotografije

Kvalitet slike takođe može da se prilagodi koristeći opciju Kvalitet slike u meniju fotografisanja (0 Kvalitet slike).

Takođe pogledajte

Za informacije o broju slika koje mogu da se sačuvaju pri različitom kvalitetu slike i podešavanjima veličine, pogledajte „Kapacitet memorijske kartice“ (0 Kapacitet memorijske kartice).