Veličina slike se meri u pikselima. Izaberite od # Velika, $ Srednja ili % Mala (imajte na umu da veličina slike zavisi od opcije izabrane za Izaberi oblast slike, 0 Oblast slike):

Oblast slike Opcija Veličina (pikseli)
DX (24×16) Velika 5568 × 3712
Srednja 4176 × 2784
Mala 2784 × 1856
1,3× (18×12) Velika 4272 × 2848
Srednja 3200 × 2136
Mala 2128 × 1424

Veličina slike je podešena pritiskajući X (T) dugme i rotirajući pomoćni komandni točkić dok se željeno podešavanje ne prikaže na prikazu informacija.

X (T) dugme

Pomoćni komandni točkić

Meni fotografisanja fotografije

Veličina slike takođe može da se prilagodi koristeći opciju Veličina slike u meniju fotografisanja fotografije (0 Veličina slike).