Ovaj odeljak opisuje neke situacije na koje ste možda naišli dok ste koristili SnapBridge aplikaciju.

„Povezivanje nije moguće.“

Ako fotoaparat prikazuje poruku u kojoj se navodi da nije bilo moguće da se poveže, pritisnite J i vratite se na Korak 3 Uparivanja i povezivanja. Da biste otkazali uparivanje, pritisnite G dugme.

Problemi sa uparivanjem

Ako imate problema sa povezivanjem na fotoaparat, probajte:

  • Izlazak i ponovno pokretanje SnapBridge aplikacije. Izađite iz SnapBridge aplikacije i proverite da ne radi u pozadini. Taknite ikonu aplikacije da biste ponovo pokrenuli aplikaciju a zatim ponovite „Uparivanje i povezivanje“ iz Koraka 1.
  • Traženje od sistema iOS da „zaboravi“ fotoaparat (samo iOS). Ako uparivanje na uspe na iOS uređaju, uređaj će možda još uvek pamtiti naziv fotoaparata, u tom slučaju treba da zatražite od sistema iOS da „zaboravi“ fotoaparat kao što je ispod prikazano.

Preuzimanje slika

Ako doživljavate spora preuzimanja ili druge probleme pri preuzimanju slika na pametni uređaj, okončajte uparivanje i ponovo pokušajte da uparite uređaje.

  1. Pametan uređaj: U SnapBridge aplikaciji, otvorite jezičak, taknite > Forget camera (Zaboravi fotoaparat) > D7500 i taknite Yes (Da) da biste okončali uparivanje kada se to od vas traži.

    Korisnici sistema iOS će zatim trebati da zatraže da iOS „zaboravi“ fotoaparat kao što je ispod prikazano.

  2. Fotoaparat: Izaberite Poveži se sa pametnim uređajem u meniju podešavanja fotoaparata, markirajte Pokreni, pritisnite J i sledite uputstva iz Koraka 2 Uparivanja i povezivanja da biste uparili fotoaparat sa pametnim uređajem.