Podrazumevana podešavanja za opcije u meniju fotoaparata su navedena dole.

Podrazumevani meni reprodukcije

Opcija Podrazumevano
Fascikla reprodukcije Sve
Prikaz slike Isključeno
Nakon brisanja Prikaži sledeću
Automatsko rotiranje slike Uključi
Rotiraj uspravne Uključeno
Projekcija slajdova
Statične slike i filmovi
2 s

Podrazumevani meni fotografisanja fotografije

Opcija Podrazumevano
Fascikla za čuvanje
D7500
100
Imenovanje datoteka DSC
Kontrola blica
TTL
Isključeno
Izaberi oblast slike DX (24 × 16)
Kvalitet slike JPEG normalno
Veličina slike Velika
NEF (RAW) snimanje
Kompresovano bez gubitka
14-bitno
Podešavanja ISO osetljivosti
100
Isključeno
Balans bele Automatski > Normalno
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Podesi Picture Control Automatsko
Kolorni prostor sRGB
Active D-Lighting Isključeno
Smanjenje šuma kod duge eksp. Isključeno
Smanj. šuma kod visokog ISO Normalno
Kontrola vinjetiranja Normalno
Automatska kontrola distorzije Isključeno
Smanjenje treperenja
Onemogući
Uključi
Režim daljinske kontrole (ML-L3) Isključeno
Podesi automatski bracketing AE i bracketing blica
Višestruka ekspozicija *
Isključeno
2
Prosečno
Uključi
HDR (visoki dinamički opseg)
Isključeno
Automatsko
Intervalsko fotografisanje Isključeno
Sada
1 minut
0001×1
Isključeno

Resetovanje menija fotografisanja neće biti dostupno dok je fotografisanje u toku.

Podrazumevane vrednosti menija snimanja filma

Opcija Podrazumevano
Imenovanje datoteka DSC
Izaberi oblast slike DX
Veličina slika/broj slika u sekundi 1920×1080; 60p
Kvalitet filma Visoki kvalitet
Tip datoteke filma MOV
Podešavanja ISO osetljivosti
51200
Isključeno
100
Balans bele Isto kao podeš. za fotografije
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Podesi Picture Control Isto kao podeš. za fotografije
Active D-Lighting Isključeno
Smanj. šuma kod visokog ISO Normalno
Smanjenje treperenja Automatska
Osetljivost mikrofona Automatska osetljivost
Frekventni odziv Širok opseg
Smanjenje šuma vetra Isključeno
Elektronski VR Isključeno
Intervalski film Isključeno
5 s
25 minuta
Uključi

Podrazumevani meni korisničkih podešavanja

Opcija Podrazumevano
a1 Izbor prioriteta AF-C Okidanje
a2 Izbor prioriteta AF-S Fokus
a3 Praćenje fokusa sa zaključ. 3 (Normalno)
a4 Broj tačaka fokusa 51 tačka
a5 Čuvaj tačke prema orijentaciji Isključeno
a6 AF aktiviranje Okidač/AF-ON
a7 Obavijanje tačke fokusa Bez obavijanja
a8 Opcije tačke fokusa
Automatsko
Uključi
a9 Ugrađeni AF-assist osvetljivač Uključeno
a10 Prsten za manuelni fokus u AF režimu Omogući
b1 Vrednost koraka ISO osetljivosti 1/3 koraka
b2 EV koraci za kontrolu ekspozicije 1/3 koraka
b3 Laka korekcija ekspozicije Isključeno
b4 Matrix merenje Detekcija lica je uključena
b5 Oblast sa prioritetom centra ø 8 mm
b6 Fino podesi optimalnu eksp.
0
0
0
0
c1 AE zaključ. dugmetom okidača Isključeno
c2 Tajmer pripravnosti 6 s
c3 Samookidač
10 s
1
0,5 s
c4 Kašnjenje isključivanja monitora
10 s
1 min
4 s
4 s
10 min
c5 Čekanje na dalj. signal (ML-L3) 1 min
d1 Brzina fotograf. u CL režimu 3 fps
d2 Maks. broj kontinualnih okidanja 100
d3 Režim kašnjenja ekspozicije Isključeno
d4 Elekt. zatv. prednje zavese Onemogući
d5 Redosled brojeva datoteka Uključeno
d6 Prikaz mreže u tražilu Isključeno
d7 ISO prikaz Prikaži broj kadrova
d8 LCD osvetljenje Isključeno
d9 Optički VR Uključi
e1 Brzina sinhronizacije blica 1/250 s
e2 Brzina zatvarača sa blicem 1/60 s
e3 Korekcija ekspozicije za blic Ceo kadar
e4 Aut. kontrola M ISO osetljivosti Subjekat i pozadina
e5 Redosled bracketinga MTR > ispod > iznad
f1 Korisničko dodeljivanje kontrola
Virtuelni horizont tražila
Nijedno
Nijedno
Izaberi oblast slike
AE/AF zaključavanje
Nijedno
Automatski bracketing
Nijedno
f2 Dugme OK
Izaberi centralnu tačku fokusa
Uključi/isključi sličice
Izaberi centralnu tačku fokusa
f3 Prilagodi komandne točkiće

Korekcija ekspozicije: U

Brzina zatvarača/blenda: U

Podešavanje ekspozicije: Isključeno

Podešavanje autofokusa: Isključeno

Isključeno
10 slika
f4 Koristi točkić pušt. dugmetom Ne
f5 Obrni indikatore
g1 Korisničko dodeljivanje kontrola
Označavanje indeksa
Označavanje indeksa
AE/AF zaključavanje
Fotografisanje

Podrazumevani meni podešavanja

Opcija Podrazumevano
Sačuvaj korisnička podešavanja
Režim fotografisanja se podrazumevano vraća na P
Vremenska zona i datum
Isključeno
Isključeno
Svetlina monitora
0
0
Balans boje monitora A-B: 0, G-M: 0
Prikaz informacija Automatska
Automatski prikaz informacija Uključi
Autom. prikaz inform. je isključen Uključi
AF fino podešavanje
Isključeno
Očisti senzor slike
Očisti pri startu i isključivanju
Opcije zvučnog signala
Isključeno
2
Nizak
Kontrole dodirom
Omogući
Levo V Desno
Upozorenje za blic Uključeno
HDMI
Automatsko
Izlazni opseg Automatska
Veličina izlaznog prikaza 100%
Info na živom prikazu slike Uključeno
Dvojni monitor Uključi
Podaci o lokaciji
Ne
Tajmer pripravnosti Omogući
Podesi sat pomoću satelita Da
Opcije bežičnog dalj. kont. (WR)
Uključeno
Uparivanje
Dodeli funk. daljin. (WR) dug. Fn Nijedno
Režim rada u avionu Onemogući
Šalji na pametni uređaj (autom.) Isključeno
Bluetooth
Onemogući
Uključi
Eye-Fi otpremanje Omogući
Zaključaj okid. ako je slot prazan Omogući okidanje