U režimima koji nisu P, S, A i M, balans bele je automatski podešen od strane fotoaparata. Automatski balans bele se preporučuje za većinu izvora svetla u P, S, A i M režimima, ali druge vrednosti mogu da se izaberu ako je neophodno u skladu sa tipom izvora:

Opcija (Temp. boje *) Opis
vAutomatski Balans bele se automatski podešava. Za najbolje rezultate, koristite tip G, E ili D objektiva. Ako blic okine, rezultati su prilagođeni na odgovarajući način.
  Normalno (3500–8000 K)
Zadrži tople boje osvetljenja (3500–8000 K)
JInkadescentno (3000 K) Koristite pod inkadescentnom svetlošću.
IFluorescentno Koristite sa:
  Lampe sa natrijumovom parom (2700 K) Lampama sa natrijumovom parom (mogu da se nađu u sportskim halama).
Toplo belo fluorescentno (3000 K) Toplim belim fluorescentnim svetlima.
Belo fluorescentno (3700 K) Bela fluorescentna svetla.
Hladno belo fluorescentno (4200 K) Hladnim belim fluorescentnim svetlima.
Dnevno belo fluorescentno (5000 K) Dnevnim belim fluorescentnim svetlima.
Dnevno fluorescentno (6500 K) Dnevnim fluorescentnim svetlima.
Živina para sa visok. temp. boje (7200 K) Visoka temperatura boje izvora svetlosti (npr. lampe sa živinom parom).
HDirektna sunčeva svetlost (5200 K) Koristite sa subjektima koji su osvetljeni direktnom sunčevom svetlošću.
NBlic (5400 K) Za fotografisanje blicom.
GOblačno (6000 K) Koristite na dnevnom svetlu kada je oblačno napolju.
MHlad (8000 K) Koristite danju sa subjektima koji su u hladu.
KIzaberi temperaturu boje (2500–10.000 K) Izaberite temperaturu boje sa liste vrednosti (0 Izaberite temperaturu boje).
LZapamćena manuelna postavka Koristite subjekat, izvor svetla ili postojeću fotografiju kao referencu za balans bele (0 Zapamćena manuelna postavka).

Sve vrednosti su približne i ne odnose se na fino podešavanje (ako je primenljivo).

Balans bele je podešen pritiskajući dugme L (U) i rotirajući glavni komandni točkić dok se željeno podešavanje ne prikaže.

L (U) dugme

Glavni komandni točkić

Živi prikaz slike

U živom prikazu slike, izabrana opcija je prikazana na monitoru.

Meniji fotografisanja

Balans bele takođe može da se prilagodi koristeći opciju Balans bele u meniju snimanja ili fotografije (0 Balans bele, Balans bele), što takođe može da se koristi za fino podešavanje balansa bele (0 Fino podešavanje balansa bele) ili upravljanje zapamćene postavke balansa bele (0 Zapamćena manuelna postavka). Opcija Automatski u meniju Balans bele nudi mogućnost Normalno i Zadrži tople boje osvetljenja koje čuvaju tople boje napravljene od strane inkadescentnog osvetljenja, dok I opcija Fluorescentno može da se koristi da bi se izabrao izvor osvetljenja iz tipova beskonačne ekspozicije.

Osvetljenje studio blica

Automatski balans bele može da ne proizvode željene rezultate sa velikim studijskim blicevima. Koristite zapamćenu manuelnu postavku balansa bele ili podesite balans bele na Blic i koristite fino podešavanje da biste prilagodili balans bele.

Temperatura boje

Doživljena boja izvora svetla razlikuje se u zavisnosti od posmatrača i drugih uslova. Temperatura boje je objektivno merenje boje izvora svetla, definisano referencom na temperaturu na koju bi objekat trebao da se ugreje da bi zračio svetlo na istim talasnim dužinama. Dok izvori svetla sa temperaturom boje u blizini od 5000–5500 K izgledaju belo, izvori svetla sa nižom temperaturom boje, kao što su inkadescentne sijalice, izgledaju pomalo žuto ili crveno. Izvori svetla sa većom temperaturom boje izgledaju obojeni plavom.

„((Toplije))“ (crvenije) boje „Hladnije“ (plavlje) boje  

I (lampe sa natrijumovom parom): 2700 K
J (inkadescentno)/I (toplo belo fluorescentno.): 3000 K
I (belo fluorescentno): 3700 K
I (hladno belo fluorescentno): 4200 K
I (dnevno belo fluorescentno): 5000 K
H (direktna sunčeva svetlost): 5200 K
N (blic): 5400 K
G (oblačno): 6000 K
I (dnevno fluorescentno): 6500 K
I (živina para sa visok. temp. boje): 7200 K
M (hlad): 8000 K

Napomena: Sve cifre su približne.