Ako je Uključeno izabrano za Podešavanja ISO osetljivosti > Aut. kontr. ISO osetljivosti u meniju fotografisanja, ISO osetljivost će se automatski prilagoditi ako optimalna ekspozicija ne može da se dostigne pri vrednosti izabranoj od strane korisnika (ISO osetljivost se odgovarajuće prilagođava kada se blic koristi).

 1. Izaberite Aut. kontr. ISO osetljivosti.

  Izaberite Podešavanja ISO osetljivosti u meniju fotografisanja, markirajte Aut. kontr. ISO osetljivosti i pritisnite 2.

 2. Izaberite Uključeno.

  Markirajte Uključeno i pritisnite J (ako je Isključeno izabrano, ISO osetljivost će ostati fiksirana pri vrednostima izabranim od strane korisnika).

 3. Prilagodite podešavanja.

  Maksimalna vrednost za automatsku ISO osetljivost može da se izabere koristeći Maksimalna osetljivost (minimalna vrednost za automatsku ISO osetljivost je automatski podešena na ISO 100; imajte na umu da ako je ISO osetljivost izabrana od strane korisnika veća od izabrane za Maksimalna osetljivost, vrednost izabrana od korisnika će se umesto toga koristiti). U režimima P i A, osetljivost će samo biti prilagođena ako bi došlo do premale ekspozicije pri brzini zatvarača izabranoj za Minimalna brzina zatvarača (1/4000–30 s ili Automatska; u režimima S i M, ISO osetljivost će biti prilagođena za optimalnu ekspoziciju pri brzini zatvarača izabranoj od strane korisnika). Ako je Automatska izabrana, fotoaparat će birati minimalnu brzinu zatvarača baziranu na žižnoj daljini objektiva; biranje brzih brzina kada se fotografišu subjekti koji se brzo kreću smanjuje zamućenje. Pritisnite J da biste izašli kada su podešavanja završena.

  Da biste izabrali maksimalnu ISO osetljivost za fotografije snimljene koristeći ugrađeni blic ili opcioni blic, koristite Maksimalna osetljivost sa M. Biranje Isto kao bez blica podešava maksimalnu ISO osetljivost za fotografisanje blicem na vrednost trenutno izabranu za Maksimalna osetljivost.

ISO AUTO se prikazuje kada je Uključeno izabrano. Kada se osetljivost izmeni sa vrednosti izabrane od korisnika, ovi indikatori blješte i izmenjena vrednost je pokazana u kontrolnom displeju.

Živi prikaz slike

U živom prikazu slike, indikator aut. kontr. ISO osetljivosti je prikazan na monitoru.

Minimalna brzina zatvarača

Izbor automatske brzine zatvarača može da se fino podesi markirajući Automatski i pritiskajući 2: na primer, vrednosti brže od onih koje su obično automatski izabrane mogu da se koriste sa telefoto objektivima da bi se smanjilo zamućenje. Imajte na umu, međutim, da Automatska radi samo sa CPU objektivima. Brzine zatvarača mogu da opadnu ispod izabranog minimuma ako optimalna ekspozicija ne može da se dostigne pri ISO osetljivosti izabranoj za Maksimalna osetljivost.

Aut. kontr. ISO osetljivosti

Kada se blic koristi, minimalna brzina zatvarača će biti podešena na vrednost izabranu za Minimalna brzina zatvarača osim ako ova vrednost nije brža od Prilagođenog podešavanja e1 (Brzina sinhronizacije blica, 0 Brzina sinhronizacije blica) ili sporija od Prilagođenog podešavanja e2 (Brzina zatvarača sa blicem, 0 Brzina zatvarača sa blicem) u čijem slučaju će vrednost izabrana za Prilagođeno podešavanje e2 biti korišćena. Imajte na umu da ISO osetljivost može da se automatski poveća kada se automatska kontrola ISO osetljivosti koristi u kombinaciji sa režimima blica sa sporom sinhronizacijom (dostupno sa ugrađenim blicom i kompatibilnim opcionim blicevima), moguće sprečavajući fotoaparat da izabere male brzine zatvarača.

Omogućavanje i onemogućavanje automatske kontrole ISO osetljivosti

Možete da uključite ili isključite aut. kontr. ISO osetljivosti pritiskajući S (Q) dugme i rotirajući pomoćni komandni točkić. ISO AUTO je prikazan kada je automatska ISO osetljivost uključena.