Izaberite kako fotoaparat podešava ekspoziciju u P, S, A i M režimima (u drugim režimima, fotoaparat bira automatski metod merenja).

Da biste izabrali opciju merenja, pritisnite W (Z) dugme i rotirajte glavni komandni točkić dok se željeno podešavanje ne prikaže.

W (Z) dugme

Glavni komandni točkić

Kontrolni displej

Živi prikaz slike

U živom prikazu slike, izabrana opcija je prikazana na monitoru.

Merenje sa prioritetom svetlijeg dela

Merenje sa prioritetom centra može da se koristi ako je merenje sa prioritetom svetlijeg dela izabrano sa određenim CPU objektivima (AI-P NIKKOR objektivi i AF objektivi koji nisu tip G, E ili D; 0 Prepoznavanje CPU i objektiva tipa G, E i D).

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi:

  • Za biranje da li matrix merenje koristi detekciju lica, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje b4 (Matrix merenje, 0 Matrix merenje).
  • Za izradu odvojenih prilagođavanja za optimalnu ekspoziciju za svaki metod merenja, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje b6 (Fino podesi optimalnu eksp., 0 Fino podesi optimalnu eksp.).