Da biste zumirali na sliku prikazanu u reprodukciji pune slike, pritisnite X (T) dugme ili dva puta brzo taknite prikaz. Sledeće operacije mogu da se izvrše dok je zumiranje u upotrebi:

X (T) dugme