Koristite SnapBridge da biste daljinski kontrolisali fotoaparat sa vašeg pametnog uređaja i da biste preuzeli slike sa fotoaparata. Ovaj odeljak opisuje kako koristite SnapBridge aplikaciju za bežične veze između vašeg fotoaparata i pametnog uređaja. Uputstva koja slede se odnose na verziju 2.0 SnapBridge aplikacije; za informacije o najnovijoj verziji, pogledajte SnapBridge Vodič za povezivanje (pdf), dostupan za preuzimanje sa sledeće veb lokacije:

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Interfejs

SnapBridge aplikacija sadrži meni () i tri jezička ().

Prilagodite podešavanja ili pogledajte pomoć za aplikaciju ili obaveštenja od kompanije Nikon.
Prilagodite podešavanja, prvenstveno za povezivanje na fotoaparat.
Pregledajte preuzete slike sa fotoaparata ili izbrišite ili delite slike.
Pristupite programu NIKON IMAGE SPACE putem odgovarajuće aplikacije (neophodno je da se instalira aplikacija i da postoji Nikon identifikacija).

Više o aplikaciji SnapBridge

Za detaljne informacije, konsultujte pomoć na mreži (kada se uparivanje završi, možete da pregledate pomoć na mreži birajući Help (Pomoć) u meniju aplikacije SnapBridge.

https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html