Specijalni efekti mogu da se koriste kada se snimaju fotografije i filmovi.