Fokus može da se automatski prilagodi (0 Autofokus) ili manuelno (0 Manuelni fokus). Korisnik takođe može da izabere tačku fokusa za automatski ili manuelni fokus (0 Izbor tačke manuelnog fokusa) ili da koristi zaključavanje fokusa da bi fokusirao i prekomponovao fotografije posle fokusiranja (0 Zaključavanje fokusa).