Balans bele obezbeđuje da na boje ne utiče boja izvora svetlosti.