Fotoaparat može da se koristi sa opcionim eksternim blicevima pored ugrađenog blica.

Kroz ovo poglavlje, rukovanja koja uključuju ugrađeni blic ili blic montiran na šinu za blic i opremu fotoaparata su označena sa C, rukovanja koja uključuju daljinske bliceve sa f. Za više informacija o f, pogledajte uputstvo koje je dostavljeno sa blicem.