Fotoaparát D850 nabízí následující nastavení kvality obrazu.

Kvalita obrazu se nastavuje stisknutím tlačítka T a otáčením hlavního příkazového voliče, dokud se na kontrolním panelu nezobrazí požadované nastavení.

Tlačítko T

Hlavní příkazový volič

Komprese JPEG

Možnosti kvality obrazu označené hvězdičkou („“) využívají kompresi určenou k zajištění maximální kvality; velikost souborů se mění v závislosti na scéně. Možnosti bez hvězdičky využívají kompresi určenou pro dosažení menší velikosti souborů; všechny soubory mají zhruba stejnou velikost bez ohledu na zaznamenávanou scénu.

NEF + JPEG

Při prohlížení snímků pořízených v kvalitě NEF (RAW) + JPEG ve fotoaparátu v okamžiku, kdy je vložena pouze jedna paměťová karta, se zobrazí pouze snímky JPEG. Pokud jsou snímky v obou formátech zaznamenány na stejnou paměťovou kartu, dojde při mazání snímku ke smazání kopií v obou formátech. Pokud je kopie snímku ve formátu JPEG uložena na samostatnou paměťovou kartu pomocí možnosti Funkce doplňkového slotu > RAW hlav. slot – JPEG dopl. slot, musí být obě kopie vymazány samostatně.

Menu Kvalita obrazu

Kvalitu obrazu lze nastavit rovněž pomocí položky Kvalita obrazu v menu fotografování (0 Kvalita obrazu).

Viz také

Informace o počtech snímků, které lze uložit při různých nastaveních kvality a velikosti obrazu, viz „Kapacita paměťové karty“ (0 Kapacita paměťových karet).

Komprese NEF (RAW)

Chcete-li vybrat typ komprese pro snímky NEF (RAW), vyberte položku Záznam ve formátu NEF (RAW) > Komprese NEF (RAW) v menu fotografování a stiskněte tlačítko 2.

Bitová hloubka NEF (RAW)

Chcete-li vybrat barevnou (bitovou) hloubku pro snímky NEF (RAW), vyberte položku Záznam ve formátu NEF (RAW) > Bitová hloubka NEF (RAW) v menu fotografování a stiskněte tlačítko 2.

Snímky NEF (RAW)

Pomocí softwaru NX Studio nebo jiného softwaru či položky Zprac. snímků NEF (RAW) v menu retušování (0 Zprac. snímků NEF (RAW)) lze vytvářet kopie JPEG ze snímků NEF (RAW).