Chcete-li zvolit snímací režim, stiskněte tlačítko aretace voliče snímacích režimů a otočte voličem snímacích režimů do takové polohy, aby se požadované nastavení vyrovnalo se značkou.

Značka

Zdroj energie a snímací frekvence

Maximální snímací frekvence se mění v závislosti na zdroji energie. Níže uvedené hodnoty jsou průměrnými snímacími frekvencemi dostupnými při použití kontinuálního zaostřování, manuálního expozičního režimu nebo clonové automatiky, času závěrky 1/250 s nebo kratšího, nastavení s výjimkou uživatelské funkce d1 na výchozích hodnotách a dostatku volného místa ve vyrovnávací paměti.

Zdroj energie Maximální snímací frekvence (obr./s)
Ch Cl
Fotoaparát s baterií EN-EL15a nebo s konektorem pro připojení síťového zdroje EP-5B a síťovým zdrojem EH-5c/EH-5b 7 1–6
Fotoaparát s Battery Packem MB-D18 (EN-EL15a nebo AA) 7 1–6
Fotoaparát s Battery Packem MB-D18 (EN-EL18c) 9 1-8

Uváděné hodnoty nemusí být za určitých podmínek k dispozici. Snímací frekvence se snižuje při použití některých objektivů, dlouhých časů závěrky, velkých zaclonění (vysokých clonových čísel), vysokých citlivostí ISO (Hi 0,3 až Hi 2), resp. při úpravě citlivosti ISO funkcí automatické regulace citlivosti ISO (0 Automatická regulace citlivosti ISO), při detekci blikání obrazu během aktivní možnosti Povolit v položce Redukce blikání obrazu > Nastavení redukce blikání obrazu v menu fotografování (0 Redukce blikání obrazu), při zapnuté redukci vibrací (dostupné u objektivů VR), při nízké kapacitě baterie, při nízké kapacitě nebo teplotě baterií AA vložených v Battery Packu MB-D18, resp. při nasazení objektivu bez CPU a výběru možnosti Clonový kroužek v uživatelské funkci f4 (Uživ. nastavení ovladačů) > Nastavení clony (0 Uživ. nastavení ovladačů).

Vyrovnávací paměť

Fotoaparát je vybaven vyrovnávací pamětí pro dočasné uložení snímků, která umožňuje pokračovat ve fotografování během ukládání snímků na paměťovou kartu. Pamatujte si však, že snímací frekvence po zaplnění vyrovnávací paměti poklesne (tAA).

Během namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se v místě indikace počtu zbývajících snímků v hledáčku a na kontrolním panelu zobrazuje přibližný počet snímků, které lze při stávajícím nastavení uložit do vyrovnávací paměti. Tento údaj může být zobrazen v režimu živého náhledu na monitoru. Ihned po zapnutí fotoaparátu může udávaná hodnota krátce poklesnout.

Během ukládání snímků na paměťovou kartu svítí kontrolka přístupu na paměťovou kartu. V závislosti na snímacích podmínkách a výkonnosti paměťové karty může trvat uložení snímků od několika sekund do několika minut. Dokud kontrolka přístupu na paměťovou kartu nezhasne, nevyjímejte paměťovou kartu a nevyjímejte ani neodpojujte zdroj energie. Pokud vypnete fotoaparát v okamžiku, kdy ve vyrovnávací paměti zbývají data, nevypne se napájení až do uložení všech snímků z vyrovnávací paměti. Dojde-li k vybití baterie v okamžiku, kdy jsou ve vyrovnávací paměti přítomné snímky, zablokuje se závěrka a snímky se uloží na paměťovou kartu.

Viz také

Informace:

  • Informace o volbě pořadí, ve kterém jsou jednotlivé snímky sérií zobrazovány po expozici, viz D > Po expozici série zobrazit (0 Po expozici série zobrazit).
  • Informace o volbě maximálního počtu snímků, které lze pořídit v jedné sérii, viz A > Uživatelská funkce d2 (Max. počet snímků série, 0 Max. počet snímků série).
  • Informace o počtu snímků, které lze pořídit v jedné sérii, viz „Kapacita paměťové karty“ (0 Kapacita paměťových karet).