Tato funkce se používá pro zablokování zábleskové expozice a umožňuje změnit kompozici snímku beze změny zábleskové expozice. Zaručuje tak správnou expozici hlavního objektu i v případě, že se tento objekt nenachází uprostřed obrazu. Záblesková expozice se automaticky změní při změně nastavení citlivosti ISO a clony. Blokování zábleskové expozice je kompatibilní pouze s blesky systému CLS (0 Systém kreativního osvětlení Nikon (CLS)).

Chcete-li použít blokování zábleskové expozice:

 1. Přiřaďte blokování zábleskové expozice ovládacímu prvku fotoaparátu.

  Přiřaďte funkci Blokování záblesk. expozice ovládacímu prvku pomocí uživatelské funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků, 0 Uživ. přiřazení ovládacích prvků).

 2. Nasaďte blesk kompatibilní se systémem CLS.

  Do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu upevněte blesk kompatibilní se systémem CLS (0 Blesky kompatibilní se systémem CLS).

 3. Nastavte odpovídající zábleskový režim na blesku.

  Zapněte blesk a nastavte zábleskový režim TTL, režim qA s měřicími předzáblesky nebo režim A s měřicími předzáblesky. Podrobnosti viz dokumentace dodávaná s bleskem.

 4. Zaostřete.

  Umístěte hlavní objekt do středu obrazového pole a namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete.

 5. Zablokujte zábleskovou expozici.

  Po kontrole zobrazení indikace připravenosti k záblesku (M) v hledáčku stiskněte tlačítko (ovládací prvek) vybrané v kroku 1. Blesk spustí měřicí předzáblesk pro zjištění správné zábleskové expozice. Zábleskový výstup (záblesková expozice) se zablokuje na dané úrovni a v hledáčku se zobrazí symbol blokování zábleskové expozice (e).

 6. Změňte kompozici snímku.

 7. Exponujte.

  Stiskněte tlačítko spouště zbývající část jeho chodu až na doraz pro expozici snímku. Další snímky lze v případě potřeby pořídit bez zrušení blokování zábleskové expozice.

 8. Zrušte blokování zábleskové expozice.

  Stisknutím tlačítka (ovládacího prvku) vybraného v kroku 1 zrušte blokování zábleskové expozice. Zkontrolujte, jestli se v hledáčku nadále nezobrazuje symbol blokování zábleskové expozice (e).