Výběr předvolby Picture Control

Předvolbu Picture Control zvolte v závislosti na fotografovaném objektu nebo typu scény.

 1. Stiskněte tlačítko L (Z/Q).

  Zobrazí se seznam předvoleb Picture Control.

  Tlačítko L (Z/Q)

 2. Vyberte předvolbu Picture Control.

  Vyberte požadovanou předvolbu Picture Control a stiskněte tlačítko J.

Uživatelské předvolby Picture Control

Uživatelské předvolby Picture Control jsou vytvářeny úpravou existujících předvoleb Picture Control pomocí položky Správa předv. Picture Control v menu fotografování nebo v menu videosekvencí (0 Správa předv. Picture Control, Správa předv. Picture Control). Uživatelské předvolby Picture Control lze uložit na paměťovou kartu, aby mohly být sdíleny s dalšími fotoaparáty stejného typu a s kompatibilním softwarem.

Indikace předvolby Picture Control

Aktuálně nastavená předvolba Picture Control se zobrazí na obrazovce informací stisknutím tlačítka R.

Menu fotografování a menu videosekvencí

Předvolby Picture Control lze vybírat rovněž pomocí položky Předvolby Picture Control v menu fotografování nebo v menu videosekvencí (0 Předvolby Picture Control, Předvolby Picture Control).

Úprava parametrů předvoleb Picture Control

Existující předvolby Picture Control nebo uživatelské předvolby Picture Control (0 Uživatelské předvolby Picture Control) lze upravit tak, aby odpovídaly fotografovanému motivu nebo tvůrčím záměrům uživatele. Pomocí možnosti Rychlé nastavení můžete zvolit vyváženou kombinaci nastavení nebo můžete manuálně upravit přímo jednotlivé volitelné parametry.

 1. Vyberte předvolbu Picture Control.

  Vyberte požadovanou předvolbu Picture Control ze seznamu předvoleb (0 Výběr předvolby Picture Control) a stiskněte tlačítko 2.

 2. Upravte nastavení.

  Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadovaný parametr a stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte hodnotu v krocích po 1 nebo otáčejte pomocným příkazovým voličem pro výběr hodnoty v krocích po 0,25 (0 Parametry předvoleb Picture Control; dostupné možnosti se mění podle vybrané předvolby Picture Control). Tento krok opakujte až do nastavení všech parametrů nebo zvolte předvolenou kombinaci parametrů výběrem možnosti Rychlé nastavení a stisknutím tlačítka 4 nebo 2. Výchozí nastavení lze obnovit stisknutím tlačítka O (Q).

 3. Stiskněte tlačítko J.

Úprava originálních předvoleb Picture Control

Předvolby Picture Control, u kterých byly modifikovány výchozí parametry, jsou označeny hvězdičkou („U“) v menu Předvolby Picture Control.

Parametry předvoleb Picture Control

Rychlé nastavení

Snižuje nebo zvyšuje celkový účinek vybrané předvolby Picture Control (mějte na paměti, že použitím této možnosti dojde k resetování všech manuálních úprav nastavení). Není k dispozici u uživatelských předvoleb Picture Control (0 Uživatelské předvolby Picture Control).

Manuální nastavení

Předvolba Picture Control „n Automaticky“

Pokud je vybrána možnost n Automaticky v položce Předvolby Picture Control, lze nastavení upravovat v rozmezí A-2A+2. Otáčení pomocného příkazového voliče nemá žádný účinek.

„A“ (Automaticky)

Výsledky automatického doostření, nastavení zřetelnosti, kontrastu a sytosti barev se mění v závislosti na expozici a umístění objektu ve snímku. Chcete-li dosáhnout maximálně kvalitních výsledků, použijte objektivy typu G, E nebo D.

Přepínání mezi manuálním a automatickým nastavením

Stisknutím tlačítka X můžete přepínat mezi manuálním a automatickým (A) nastavením doostření, zřetelnosti, kontrastu a sytosti barev.

Předchozí nastavení

Indikace j pod zobrazením hodnoty v menu nastavení předvolby Picture Control indikuje předchozí použitou hodnotu pro nastavovaný parametr. Tuto indikaci lze použít jako vodítko při úpravách nastavení.

Filtrové efekty (pouze předvolba Monochromatické)

Volitelná nastavení v tomto menu umožňují simulovat účinky barevných filtrů na monochromatické snímky. K dispozici jsou následující filtrové efekty:

Položka Popis
Y Žlutý Zvyšuje kontrast. Lze použít ke snížení jasu oblohy u snímků krajin. Oranžový filtr produkuje vyšší kontrast než žlutý, červený filtr produkuje vyšší kontrast než oranžový.
O Oranžový
R Červený
G Zelený Změkčuje odstíny pleti. Je vhodný pro portrétní snímky.

Tónování (pouze předvolba Monochromatické)

Stisknutím tlačítka 3 při aktivní možnosti Tónování se zobrazí volitelná nastavení sytosti barev. Stisknutím tlačítek 4 a 2 upravte nastavení sytosti barev. Nastavení sytosti barev není k dispozici při použití možnosti B&W (Černobílé).

Ovládání dotykem

Dotykem v místě indikace se zobrazí ovládání dotykem, které lze použít k úpravě nastavení předvoleb Picture Control.