U dále uvedených nastavení fotoaparátu lze současným stisknutím a podržením tlačítek T a E po dobu delší než dvě sekundy obnovit výchozí nastavení (tlačítka jsou označena zelenou tečkou). Během resetování nastavení se krátce vypne kontrolní panel.

Tlačítko T

Tlačítko E

Nastavení dostupná v menu fotografování 1

Možnost Výchozí nastavení
Banky rozšířených menu fotograf. Vypnuto
Kvalita obrazu JPEG Normální
Velikost obrazu
  JPEG/TIFF Velký (L)
NEF (RAW) Velký (L)
Nastavení citlivosti ISO
  Citlivost ISO 100
Automat. regulace citl. ISO Vypnuto
Vyvážení bílé barvy Automaticky > Uchovat bílou (red. teplé barvy)
  Jemné vyvážení A-B: 0, G-M: 0
Nastavení předvoleb Picture Control 2 Nezměněno
Redukce blikání obrazu
  Nastavení redukce blikání obrazu Zakázat
Indikace redukce blikání obrazu Zapnuto
Vícenásobná expozice Vypnuto 3
HDR (vysoký dynam. rozsah) Vypnuto 4
Bezhlučné fotog. v živém náhledu Vypnuto

S výjimkou vícenásobné expozice jsou resetována pouze nastavení v aktuální bance vybrané pomocí položky Banky menu fotografování (0 Banky menu fotografování). Nastavení ve zbývajících bankách zůstávají nezměněna.

Pouze aktuální předvolba Picture Control.

Pokud je aktuálně v činnosti vícenásobná expozice, fotografování se ukončí a kombinovaný snímek se vytvoří z doposud pořízených snímků vícenásobné expozice. Režim prolnutí, počet snímků a položka Uchovat všechny expozice nejsou resetovány.

Nastavení expozičního rozdílu a vyhlazení nejsou resetována.

Nastavení dostupná v menu videosekvencí

Možnost Výchozí nastavení
Nastavení citlivosti ISO
  Citlivost ISO (režim M) 100
Vyvážení bílé barvy Stejné nast. jako pro fotogr.
Active D-Lighting Vypnuto
Elektronická redukce vibrací Vypnuto

Další nastavení

Položka Výchozí nastavení
Zaostřovací pole 1 Střední
Předvolené zaostřovací pole Střední
Expoziční režim Programová automatika
Flexibilní program Vypnuto
Korekce expozice Vypnuto
Expoziční paměť (trvalá) Vypnuto
Kontrola expozice Vypnuto
Aretace času závěrky Vypnuto
Aretace hodnoty clony Vypnuto
Režim automatického zaostřování AF-S
Režimy činnosti zaostř. polí
  Hledáček Jednotlivá zaostřovací pole
Živý náhled Standardní zaostřovací pole
Úpr. WB monit. v živ. náhl. pro sn. Žádná
Motor. nast. clony multif. voličem Zakázat
Korekce expozice multif. voličem Zakázat
Zobrazení nejvyšších jasů Vypnuto
Hlasitost sluchátek 15
Měření expozice Měření Matrix
Bracketing Vypnuto 2
Zábleskový režim Synchronizace na první lamelu
Korekce zábleskové expozice Vypnuto
Blokování záblesk. expozice Vypnuto
Opožděné spuštění závěrky Vypnuto 3

Zaostřovací pole se nezobrazí, pokud je vybrán režim činnosti zaostřovacích polí Automatická volba zaostřovacích polí.

Počet snímků je resetován na nulu. Krok bracketingu je resetován na 1 EV (expoziční/zábleskový bracketing), resp. 1 (bracketing vyvážení bílé barvy). Pro druhý snímek ve dvousnímkovém programu bracketingu ADL je vybráno nastavení funkce ADL Y Automaticky.

Resetována jsou pouze nastavení v aktuální bance vybrané pomocí položky Banky uživatelských funkcí (0 Banky uživatelských funkcí). Nastavení ve zbývajících bankách zůstávají nezměněna.