Fotoaparát je schopen zobrazovat informace o blesku v případě blesků SB-5000 a SB-500 upevněných do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu a konfigurovaných jako blesk Master pro optické AWL, stejně jako pro blesky Remote řízené pomocí rádiového AWL prostřednictvím dálkového ovládání WR-R10. Chcete-li zobrazit informace pro blesk během fotografování s využitím hledáčku, stiskněte tlačítko R pro zobrazení obrazovky provozních informací a potom znovu stiskněte tlačítko R. Zobrazované informace se liší v závislosti na zábleskovém režimu.

Tlačítko R

Změna nastavení blesku

Nastavení blesku lze změnit stisknutím tlačítka i na obrazovce informací pro blesk. Dostupné možnosti se liší podle typu blesku a zvoleného nastavení. Rovněž můžete odpálit zkušební záblesk.

Skupina blesků

1 Indikace připravenosti k záblesku 1
2

Řízení záblesku pro blesky Remote

Indikace synchronizace FP

3 Režim řízení záblesku pro blesky Remote 2
4

Režim řízení záblesku pro skupinu blesků 3

Zábleskový režim pro skupinu blesků

Výkon záblesku/korekce zábleskové expozice

5 Kanál 2
6 Režim propojení

Zjednodušený režim bezdrát. ovl.

1 Indikace připravenosti k záblesku 1
2

Řízení záblesku pro blesky Remote

Indikace synchronizace FP

3 Režim řízení záblesku pro blesky Remote 2
4 Poměr A : B
5 Korekce zábleskové expozice
6 Zábleskový režim (řízení záblesku) a výkon záblesku skupiny C
7 Kanál 2
8 Režim propojení

Stroboskop. režim pro bl. Remote

1 Indikace připravenosti k záblesku 1
2 Řízení zábl. pro blesky Remote
3 Výkon záblesku (Výkon)
4 Režim řízení záblesku pro blesky Remote 2
5

Počet odpálených záblesků (Záblesky)

Frekvence

6 Stav skupiny (povolená/zakázaná)
7 Kanál 2
8 Režim propojení

Zobrazuje se po dosažení připravenosti všech blesků při rádiovém AWL.

Optické AWL je označeno symbolem Y, rádiové AWL je označeno symbolem Z, společné optické a rádiové AWL je označeno symboly Y a Z. Kanál optického AWL pro společné optické a rádiové AWL se zobrazuje pouze při použití blesku SB-500 jako blesku Master.

Při společném použití optického a rádiového AWL se zobrazují symboly pro obě skupiny.

Informace pro blesk a nastavení fotoaparátu

Obrazovka informací pro blesk zobrazuje vybraná nastavení fotoaparátu včetně expozičního režimu, času závěrky, clony a citlivosti ISO.