Samospoušť lze použít k potlačení vibrací fotoaparátu nebo k pořizování autoportrétů.

 1. Vyberte režim samospouště.

  Stiskněte tlačítko aretace voliče snímacích režimů a otočte volič snímacích režimů do polohy E.

 2. Vytvořte kompozici snímku a zaostřete.

  Při použití režimu jednorázového zaostření (0 Režimy automatického zaostřování) lze provést expozici snímku pouze v případě zobrazení indikace zaostření (I) v hledáčku.

  Zavření uzávěrky okuláru hledáčku

  Pořizujete-li snímky bez pohledu do hledáčku, zavřete uzávěrku okuláru hledáčku, abyste zamezili ovlivnění snímků nebo expozice světlem vnikajícím do hledáčku.

 3. Spusťte samospoušť.

  Stisknutím tlačítka spouště až na doraz spusťte samospoušť. Kontrolka samospouště začne blikat. Dvě sekundy před expozicí snímku přestane kontrolka samospouště blikat. Ke spuštění závěrky dojde po uplynutí přibližně deseti sekund od spuštění samospouště.

Chcete-li vypnout samospoušť ještě před expozicí snímku, otočte volič snímacích režimů do jiné polohy.

Viz také

Informace:

 • Informace o výběru délky běhu samospouště, počtu pořízených snímků a intervalu mezi snímky viz A > Uživatelská funkce c3 (Samospoušť; 0 Samospoušť).
 • Informace o zvukové signalizaci (pípání) pracující při použití samospouště viz B > Možnosti pípnutí (0 Možnosti pípnutí).