Pokud jsou ve fotoaparátu vloženy dvě paměťové karty, lze pomocí položky Výběr hlavního slotu v menu fotografování vybrat jednu z karet jako hlavní (0 Výběr hlavního slotu). Chcete-li jako hlavní kartu zvolit kartu ve slotu pro kartu XQD, vyberte Slot pro kartu XQD; chcete-li zvolit kartu SD, vyberte Slot pro kartu SD. Funkci hlavní a doplňkové karty lze vybrat pomocí položky Funkce doplňkového slotu v menu fotografování (0 Funkce doplňkového slotu). K dispozici jsou možnosti Přeplnění (doplňková karta se použije až po zaplnění hlavní karty), Záloha (každý snímek je zaznamenán dvakrát, jednou na hlavní a jednou na doplňkovou kartu) a RAW hlav. slot – JPEG dopl. slot (stejná možnost jako Záloha, s tím rozdílem, že kopie snímků ve formátu NEF/RAW zaznamenané při nastavení NEF/RAW + JPEG jsou zaznamenávány pouze na hlavní kartu a kopie snímků ve formátu JPEG jsou zaznamenávány pouze na doplňkovou kartu).

„Záloha“ a „RAW hlav. slot – JPEG dopl. slot“

Fotoaparát zobrazuje počet snímků zbývajících na kartě s menším množstvím paměti. Při zaplnění některé z paměťových karet se zablokuje závěrka.

Záznam videosekvencí

Pokud jsou ve fotoaparátu vloženy dvě paměťové karty, lze vybrat pomocí položky Cílové umístění v menu videosekvencí (0 Cílové umístění) slot, který se použije pro záznam videosekvencí.