Při použití funkce posunu zaostření mění fotoaparát automaticky zaostření v rámci expozice série snímků. Tuto funkci lze použít u snímků, které budou později zkopírovány do počítače a vzájemně zkombinovány s využitím softwaru třetích stran pro skládání (stohování) snímků.

Před fotografováním

Používejte objektivy typu AF-S nebo AF-P. Po nasazení vhodného objektivu otočte volič zaostřovacích režimů do polohy AF a vyberte jiný snímací režim než E. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme vybrat expoziční režim A nebo M, aby nedocházelo ke změnám nastavení clony během fotografování, zavřít clonu o dvě nebo tři clonová čísla od plné světelnosti a zakázat automatickou regulaci citlivosti ISO, aby nedocházelo ke změnám citlivosti ISO během fotografování. Po úpravě nastavení pořiďte zkušební snímek a zobrazte výsledky na monitoru. Jakmile dosáhnete uspokojivých nastavení, zavřete uzávěrku okuláru hledáčku, abyste zamezili ovlivnění snímků a expozice světlem vnikajícím do hledáčku.

Doporučujeme použít stativ a zakázat optickou redukci vibrací (VR). Před zahájením fotografování upevněte fotoaparát na stativ. Abyste zajistili nepřerušené fotografování, ujistěte se, že je baterie plně nabitá. Nejste-li si jisti, nejprve baterii nabijte nebo napájejte fotoaparát pomocí síťového zdroje a konektoru pro připojení síťového zdroje (volitelné příslušenství).

Fotografování s posunem zaostření

 1. Vyberte položku Fotografov. s posunem zaostření.

  Vyberte položku Fotografov. s posunem zaostření v menu fotografování a stiskněte tlačítko 2 pro zobrazení možností posunu zaostření.

 2. Upravte nastavení posunu zaostření.

  Níže popsaným způsobem upravte nastavení posunu zaostření.

  • Výběr počtu snímků:

   Vyberte položku Počet sním. a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte počet snímků (max. 300) a stiskněte tlačítko J.

   Doporučujeme pořídit více snímků, než si myslíte, že budete potřebovat, a protřídit je během procesu skládání snímků pro velkou hloubku ostrosti. Pro snímky hmyzu nebo jiných malých objektů může být nutných více než 100 snímků, zatímco pro snímek krajiny pořízený širokoúhlým objektivem a ostrý od popředí až do pozadí je nutných pouze několik snímků.

  • Výběr rozptylu zaostřené vzdálenosti mezi jednotlivými snímky:

   Vyberte položku Rozptyl přeostření a stiskněte tlačítko 2.

   Stisknutím tlačítka 4 se rozptyl přeostření zmenšuje, stisknutím tlačítka 2 se rozptyl přeostření zvětšuje. Stiskněte tlačítko J pro pokračování.

   Doporučuje se hodnota 5 nebo méně, protože nastavení vyšších hodnot zvyšuje riziko, že některé oblasti budou po zkombinování snímků neostré. Zkuste před fotografováním experimentovat s různými nastaveními.

   Makrosnímky

   Protože je hloubka ostrosti při krátkých zaostřených vzdálenostech malá, doporučujeme při fotografování objektů blízko fotoaparátu vybírat menší rozptyl zaostření a zvýšit počet snímků.

  • Výběr intervalu mezi snímky:

   Vyberte položku Interval do dalšího snímku a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte počet sekund mezi snímky a stiskněte tlačítko J.

   Pro pořizování snímků frekvencí přibližně 5 sn./s (snímací režimy S, Cl, Ch a Mup) nebo 3 sn./s (snímací režimy Q a Qc) vyberte 00. Při fotografování bez blesku se doporučuje nastavení 00; chcete-li zajistit správnou expozici při použití blesku, vyberte dostatečně dlouhý interval, aby se blesk stihl dobít.

  • Povolení nebo zakázání vyrovnání expozice:

   Vyberte položku Vyrovnání expozice a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte některou možnost a stiskněte tlačítko J.

   Výběr možnosti Zapnuto umožní fotoaparátu upravit expozici tak, aby v režimech jiných než M odpovídala předchozímu snímku (mějte na paměti, že v případě zapnutí automatické regulace citlivosti ISO pracuje vyrovnání expozice pouze v expozičním režimu M). Velké změny v jasu objektu během fotografování mohou vyústit v patrné změny expozice; v takovém případě může být nutné zkrátit interval mezi snímky. Vypnuto se doporučuje v případě, že se osvětlení a další podmínky během fotografování nemění, Zapnuto se doporučuje při fotografování krajin a podobných objektů s proměnlivým osvětlením.

  • Povolení nebo zakázání bezhlučného fotografování:

   Vyberte položku Bezhlučné fotografování a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte některou možnost a stiskněte tlačítko J.

   Pro ztišení závěrky během fotografování vyberte možnost Zapnuto.

  • Výběr možností výchozí složky:

   Vyberte položku Výchozí složka pro ukládání a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte požadované možnosti a stisknutím tlačítka 2 potvrzujte nebo rušte výběr. Stiskněte tlačítko J pro pokračování.

   Pro vytvoření nové složky pro každou novou sekvenci vyberte možnost Nová složka, pro resetování číslování souborů na 0001 při každém vytvoření nové složky vyberte možnost Reset číslování souborů.

 3. Zahajte fotografování.

  Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko J. Fotografování začne po uplynutí přibližně 3 s. Fotoaparát pořizuje snímky ve vybraném intervalu, počínaje zaostřenou vzdáleností vybranou na začátku fotografování a pokračuje směrem k nekonečnu v krocích vybraných pro rozptyl přeostření u každého snímku. Fotografování skončí po pořízení vybraného počtu snímků nebo po dosažení zaostření na nekonečno. Chcete-li ukončit fotografování před pořízením všech snímků, vyberte možnost Vypnuto v položce Fotografov. s posunem zaostření v menu fotografování, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny nebo stiskněte mezi expozicí snímků tlačítko J.

Během fotografování

Během fotografování s využitím posunu zaostření bliká symbol Q na kontrolním panelu. Bezprostředně před expozicí dalšího snímku se zobrazí v místě indikace času závěrky počet zbývajících snímků. Bez ohledu na možnost použitou v uživatelské funkci c2 (Časovač pohotovost. režimu, 0 Časovač pohotovost. režimu) nedochází během fotografování k doběhnutí časovače pohotovostního režimu.

Během fotografování s posunem zaostření lze upravovat nastavení, používat menu a přehrávat snímky. Monitor se automaticky vypne přibližně čtyři sekundy před expozicí každého snímku. Mějte na paměti, že změna nastavení fotoaparátu během aktivního fotografování s využitím posunu zaostření může způsobit ukončení fotografování.

Fotografování s posunem zaostření

Pokud používáte blesk, vyberte interval delší než dobu potřebnou pro nabití blesku. Pokud je interval příliš krátký, může blesk odpálit záblesk o výkonu nižším než potřebném k dosažení optimální expozice. Posun zaostření je k dispozici pouze při nasazení objektivu AF-S nebo AF-P a nelze jej použít, když nejsou nastavené hodiny fotoaparátu nebo není vložena paměťová karta. Nelze jej kombinovat s některými funkcemi fotoaparátu včetně živého náhledu (0 Živý náhled pro statické snímky), záznamu videosekvencí (0 Záznam videosekvencí), časosběrných videosekvencí, bracketingu, samospouště (0 Samospoušť (E)), dlouhých expozic (časy závěrky Bulb či Time; 0 Dlouhé expozice (pouze režim M)), funkce HDR (vysoký dynamický rozsah), vícenásobné expozice a intervalového snímání. Mějte na paměti, že časy mezi ukončením jednoho a zahájením dalšího intervalu se mohou lišit, protože i u jednotlivých snímků může docházet ke změnám času závěrky a času potřebného k jejich uložení. Pokud nemůže fotografování pokračovat při aktuálních nastaveních (například při nastavení času závěrky A nebo %), zobrazí se na monitoru varování.

Bezhlučné fotografování

Výběr možnosti Zapnuto v položce Bezhlučné fotografování zakáže některé funkce fotoaparátu: