Aretace času závěrky je dostupná při použití clonové automatiky a manuálního expozičního režimu, aretace hodnoty clony je dostupná při použití časové automatiky a manuálního expozičního režimu. Aretace času závěrky a hodnoty clony není dostupná při použití programové automatiky.

 1. Přiřaďte funkci aretace času závěrky a hodnoty clony ovládacímu prvku fotoaparátu.

  Přiřaďte funkci Aretace času závěrky a clony ovládacímu prvku pomocí uživatelské funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků, 0 Uživ. přiřazení ovládacích prvků).

 2. Zaaretujte čas závěrky a/nebo hodnotu clony.

  Čas závěrky (expoziční režimy S a M): Stiskněte zvolené tlačítko a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud se v hledáčku a na kontrolním panelu nezobrazí symboly F.

  Chcete-li odaretovat čas závěrky, stiskněte tlačítko a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud symboly F nezmizí.

  Clona (expoziční režimy A a M): Stiskněte zvolené tlačítko a otáčejte pomocným příkazovým voličem, dokud se v hledáčku a na kontrolním panelu nezobrazí symboly F.

  Chcete-li odaretovat hodnotu clony, stiskněte tlačítko a otáčejte pomocným příkazovým voličem, dokud symboly F nezmizí.

Viz také

Informace o zaaretování času závěrky a/nebo hodnoty clony na vybraných hodnotách viz A > Uživatelská funkce f3 (Aretace času závěrky a clony; 0 Aretace času závěrky a clony).