V režimech přehrávání jednotlivých snímků, zvětšení výřezu snímku a přehrávání náhledů je možné pomocí tlačítka L (Z/Q) nastavit ochranu snímků před náhodným vymazáním. Chráněné soubory nelze vymazat tlačítkem O (Q) ani použitím položky Mazání snímků v menu přehrávání. Mějte na paměti, že chráněné snímky budou vymazány při formátování paměťové karty (0 Formátování paměťové karty).

Nastavení ochrany snímku před vymazáním:

  1. Vyberte snímek.

    Zobrazte snímek v režimu přehrávání jednotlivých snímků či v režimu zvětšení výřezu snímku nebo jej vyberte v seznamu náhledů.

  2. Stiskněte tlačítko L (Z/Q).

    Snímek se označí symbolem P. Chcete-li zrušit ochranu snímku, aby bylo možné snímek vymazat, zobrazte snímek nebo jej vyberte v seznamu náhledů a stiskněte tlačítko L (Z/Q).

    Tlačítko L (Z/Q)

Zrušení ochrany u všech snímků

Chcete-li odstranit ochranu ze všech snímků ve složce nebo složkách aktuálně vybraných v menu Přehrávaná složka, stiskněte během přehrávání na dobu přibližně dvou sekund tlačítka L (Z/Q) a O (Q).