V režimu přehrávání jednotlivých snímků jsou videosekvence označeny symbolem 1 (0 Přehrávání jednotlivých snímků). Chcete-li spustit přehrávání, klepněte na symbol a na monitoru nebo stiskněte střední tlačítko multifunkčního voliče; vaše aktuální poloha je označena indikací průběhu videosekvence.

1 Symbol 1
2 Délka
3 Symbol a

4 Aktuální poloha/celková délka
5 Indikace průběhu videosekvence
6 Hlasitost
7 Průvodce

K dispozici jsou následující operace:

Symbol p

V režimu přehrávání jednotlivých snímků jsou videosekvence s indexy (0 Indexy) označeny symbolem p.