V níže uvedeném seznamu naleznete výchozí nastavení položek menu fotoaparátu.

Výchozí nastavení menu přehrávání

Možnost Výchozí nastavení
Přehrávaná složka Všechny
Kontrola snímků Vypnuto
Po vymazání Zobrazit následující
Po expozici série zobrazit Poslední snímek série
Automatické otáčení snímků Zapnuto
Otočení na výšku Zapnuto
Prezentace
Statické snímky a videosek.
2 s

Výchozí nastavení menu fotografování

Položka Výchozí nastavení
Banky rozšířených menu fotograf. Vypnuto
Složka pro ukládání
ND850
100
Pojmenování souborů DSC
Výběr hlavního slotu Slot pro kartu XQD
Funkce doplňkového slotu Přeplnění
Řízení záblesku
TTL
Vypnuto
Skupina blesků
Obrazové pole
FX (36×24)
Zapnuto
Vypnuto
Kvalita obrazu JPEG Normální
Velikost obrazu
Velký (L)
Velký (L)
Záznam ve formátu NEF (RAW)
Bezeztrátově komprimov.
14 bitů
Nastavení citlivosti ISO
100
Vypnuto
Vyvážení bílé barvy Automaticky > AUTO0 Uchovat bílou (red. teplé barvy)
A-B: 0, G-M: 0
5 000 K
d-1
Předvolby Picture Control Automaticky
Barevný prostor sRGB
Active D-Lighting Vypnuto
Redukce šumu pro dlouhé exp. Vypnuto
Redukce šumu pro vys. ISO Normální
Korekce vinětace Normálně
Automatická korekce zkreslení Vypnuto
Redukce blikání obrazu
Zakázat
Zapnuto
Nastavení bracketingu Expoziční a zábleskový bracketing
Vícenásobná expozice *
Vypnuto
2
Průměr
Zapnuto
HDR (vysoký dynam. rozsah)
Vypnuto
Automaticky
Normální
Intervalové snímání Vypnuto
Nyní
1 minuta
0001×1
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Fotografov. s posunem zaostření
100
5
00
Vypnuto
Vypnuto
Bezhlučné fotog. v živém náhledu Vypnuto

Reset menu fotografování není k dispozici během fotografování.

Výchozí nastavení menu videosekvencí

Možnost Výchozí nastavení
Pojmenování souborů DSC
Cílové umístění Slot pro kartu XQD
Obrazové pole
FX
Zapnuto
Vel. obrazu/snímací frekv. 1920×1080; 60p
Kvalita videa Vysoká
Typ souboru videosekvence MOV
Nastavení citlivosti ISO
25600
Vypnuto
100
Vyvážení bílé barvy Stejné nast. jako pro fotogr.
A-B: 0, G-M: 0
5 000 K
d-1
Předvolby Picture Control Stejné nast. jako pro fotogr.
Active D-Lighting Vypnuto
Redukce šumu pro vys. ISO Normálně
Redukce blikání obrazu Automaticky
Citlivost mikrofonu Automatická citlivost
Atenuátor Zakázat
Frekvenční charakteristika Široký rozsah frekvencí
Redukce hluku větru Vypnuto
Elektronická redukce vibrací Vypnuto
Časosběrné snímání Vypnuto
5 s
25 minut
Zapnuto
Vypnuto
Volba obrazového pole FX
Automat. volba formátu DX Zapnuto
1920×1080; 60p
Vypnuto

Výchozí nastavení menu uživatelských funkcí

Položka Výchozí nastavení
a1 Volba priority v režimu AF-C Spuštění
a2 Volba priority v režimu AF-S Zaostření
a3 Sledování objektu s blokací
3
(Normální)
a4 3D sled. objektu s detekcí tváří Vypnuto
a5 Oblast 3D sledování objektu Normálně
a6 Počet zaostřovacích polí 55 polí
a7 Uložení podle orientace Vypnuto
a8 Aktivace zaostřování Spoušť/tlačítko AF-ON
Povolit
a10 Omez. volby autom. zaostř. Bez omezení
a11 Přep. zaostř. polí dokola Nepřepínat dokola
a12 Možnosti zaostřovacích polí
Automaticky
Zapnuto
Zapnuto
a13 Man. zaostř. kroužek v r. AF Povolit
b1 Krok citlivosti ISO 1/3 EV
b2 Krok nastav. expozice (EV) 1/3 EV
b3 Krok korekce exp./zábl. exp. 1/3 EV
b4 Snadná korekce expozice Vypnuto
b5 Měření Matrix Detekce tváří zapnutá
b6 Velikost zdůraz. středu ø 12 mm
b7 Jemné doladění expozice
0
0
0
0
c1 Tlačítko spouště jako AE-L Vypnuto
c2 Časovač pohotovost. režimu 6 s
c3 Samospoušť
10 s
1
0,5 s
c4 Zpožď. pro vypn. monitoru
10 s
1 min
10 s
4 s
10 min
d1 Sním. frekvence v režimu CL 5 obr./s
d2 Max. počet snímků série 200
d3 Zobrazení citlivosti ISO Zobraz. počet zbýv. snímků
d4 Možnosti synchroniz. spouštění Synchronizovat
d5 Opožděné spuštění závěrky Vypnuto
d6 Závěrka s el. první lamelou Zakázat
d7 Pořadí čísel souborů Zapnuto
d8 Barva zvýraznění pro zaostřování Červená
d9 Zobraz. mřížky v hledáčku Vypnuto
d10 Osvětlení LCD panelu Vypnuto
d11 Živý náhled při sériovém snímání Zapnuto
d12 Optická redukce vibrací Zapnuto
e1 Synchroniz. čas pro blesk 1/250 s
e2 Čas záv. pro práci s bleskem 1/60 s
e3 Kor. exp. při použití blesku Celý snímek
e4 Automat. regulace citl. ISO pro M Objekt a pozadí
e5 Modelovací záblesk Zapnuto
e6 Bracketing (režim M) Záblesková expozice/čas
e7 Pořadí bracketingu Správná exp./podexp./přeexp.
f1 Uživ. přiřazení ovládacích prvků
Kontrola hloubky ostrosti
Žádná
Žádná
Volba obrazového pole
Hodnocení
Aktivace autom. zaostřov.
Volba zaostřovacího pole
Exp. paměť/blok. zaostření
Žádná
Bracketing
Žádná
Pouze blokování zaostření
f2 Střední tlačítko mult. voliče
Výběr střed. zaostř. pole
Zapnout/vypnout zvětšení
Zapnout/vypnout zvětšení Malé zvětšení (50 %)
Výběr střed. zaostř. pole
f3 Aretace času závěrky a clony
Vypnuto
Vypnuto
f4 Uživ. nastavení ovladačů

Korekce expozice: U

Čas závěrky/clona: U

Nastavení expozice: Vypnuto

Nastav. režimu autom. zaostř.: Vypnuto

Pomocný příkazový volič
Vypnuto
10 snímků
f5 Multifunkční volič Žádná akce
f6 Uvolnit tlač. a použít volič Ne
f7 Obrácení indikací
f8 Možnosti tl. živého náhledu Povolit
f9 Vypínač D Osvětlení LCD (D)
f10 Funkce tlačítek na MB-D18
Expoz. paměť (do expozice)
Žádná
Stejné jako tlač. AF-ON na fotoap.
Stejný jako multif. volič na fotoap.
Info. o snímku/přehrávání Informace D/Přehrávání C
g1 Uživ. přiřazení ovládacích prvků
Indexování
Žádná
Indexování
Žádná
Žádná
Exp. paměť/blok. zaostření
Žádná
Fotografování
g2 Úroveň nejvyšších jasů 248

Výchozí nastavení menu nastavení

Položka Výchozí hodnota
Časové pásmo a datum
Vypnuto
Vypnuto
Jas monitoru
0
0
Vyvážení barev monitoru A-B: 0, G-M: 0
Obrazovka informací Automaticky
Jemné doladění AF
Vypnuto
Čištění obrazového snímače
Čistit při zapnutí a vypnutí
Možnosti pípnutí
Vypnuto
2
Nízký
Ovládání dotykem
Povolit
Vlevo V Vpravo
HDMI
Automaticky
Vypnuto
Výstupní rozsah Automaticky
Velikost výstup. zobrazení 100 %
Zobr. info. v živém náhledu Zapnuto
Dva monitory Zapnuto
Data o poloze
Ne
Časovač pohotovost. režimu Povolit
Nast. hodiny pom. satel. Ano
Možnosti bezdrát. dálk. ovl. (WR)
Zapnuto
Párování
Funkce tlač. Fn na dálk. ovl. (WR) Žádná
Režim V letadle Zakázat
Odesílat do chytr. zař. (autom.) Vypnuto
Bluetooth
Zakázat
Zapnuto
Přenos pomocí Eye-Fi Povolit
Typ baterie v MB-D18 LR6 (alkalická baterie AA)
Pořadí použití baterií Použít nejprve bat. v MB-D18
Bez paměťové karty? Spuštění povoleno