Při nasazení blesku s podporou unifikovaného nastavení blesku (SB-5000, SB-500, SB-400 nebo SB-300) na fotoaparát lze zvolit zábleskový režim, výkon záblesku a další nastavení blesku pomocí položky Řízení záblesku > Zábleskový režim v menu fotografování (v případě blesku SB-5000 lze tato nastavení upravovat rovněž pomocí ovládacích prvků na blesku). Dostupnost jednotlivých možností se mění v závislosti na použitém blesku (0 Blesky kompatibilní se systémem CLS), zatímco možnosti zobrazované v položce Zábleskový režim se mění v závislosti na vybraném režimu. Nastavení jiných typů blesků lze provádět pouze pomocí ovládacích prvků na blesku.

  • TTL: Režim i-TTL. V případě blesků SB-500, SB-400 a SB-300 se nastavuje korekce zábleskové expozice pomocí tlačítka W (M) (0 Korekce zábleskové expozice).
  • Automatický externí blesk: V tomto režimu je výkon záblesku (záblesková expozice) automaticky upravován podle množství světla odraženého od objektu; k dispozici je rovněž korekce zábleskové expozice. Automatický externí blesk podporuje režim „Auto aperture“ (qA) a „automatický zábleskový režim“ (A); v případě nasazení objektivu bez CPU, pro který nebyly zadány údaje o ohniskové vzdálenosti a světelnosti pomocí položky Data objektivu bez CPU v menu nastavení (0 Objektivy bez CPU), se automaticky aktivuje automatický zábleskový režim. Podrobnosti viz návod k blesku.
  • Manuál. zábl. rež. s prioritou vzd.: Uživatel zvolí vzdálenost objektu; záblesková expozice (výkon záblesku) se automaticky přizpůsobí. K dispozici je rovněž korekce zábleskové expozice.
  • Manuální zábleskový režim: Uživatel volí manuálně výkon záblesku.
  • Stroboskopický záblesk. režim: Blesk odpaluje při otevřené závěrce opakovaně záblesky a vytváří efekt vícenásobné expozice (stroboskopický efekt). Vybíráte výkon záblesku (Výkon), maximální počet odpálených záblesků (Záblesky) a počet záblesků odpálených za sekundu (Frekvence, měřeno v Hertzech). Možnosti dostupné v položce Záblesky se liší v závislosti na možnostech vybraných v položkách Výkon a Frekvence; podrobnosti viz dokumentace dodávaná s bleskem.

Unifikované nastavení blesku

Unifikované nastavení blesku umožňuje, aby fotoaparát a blesk sdílely nastavení. Pokud je na fotoaparát nasazen blesk s podporou unifikovaného nastavení blesku, projeví se změny nastavení blesku provedené na fotoaparátu nebo blesku na obou zařízeních, stejně jako změny provedené pomocí volitelného softwaru Camera Control Pro 2.