Dotykem na monitoru se zaostří a zdvihnutím prstu se provede expozice snímku.

Klepnutím na symbol uvedený na ilustraci se vybere operace aktivovaná klepnutím na monitor v režimu fotografování. Vyberte z následujících možností:

Informace o zaostřování při fotografování dotykem viz „Automatické zaostřování“ (0 Automatické zaostřování).

Pořizování snímků s využitím možností pro fotografování dotykem

I když se zobrazuje symbol W indikující povolené fotografování dotykem, lze použít k zaostření a expozici snímků tlačítko spouště. Tlačítko spouště použijte při fotografování v režimu sériového snímání (0 Volba snímacího režimu) a při záznamu videosekvencí. Možnosti pro fotografování dotykem lze použít v režimu sériového snímání pouze pro pořizování jednotlivých snímků a nelze je použít k pořízení snímků během záznamu videosekvence.

Dotykovou obrazovku nelze použít k umístění zaostřovacího pole při nastavení aretace volby zaostřovacích polí do polohy L (aretovaná poloha) (0 Volba zaostřovacího pole), ale lze ji použít k výběru objektu v případě aktivního režimu činnosti zaostřovacích polí Zaostřování s detekcí tváří (0 Volba režimu činnosti zaostřovacích polí).

V režimu samospouště (0 Samospoušť (E)) se při dotyku monitoru zaostří na vybraný objekt a odpočítávání je zahájeno v okamžiku zdvihnutí prstu z monitoru. Ve výchozím nastavení dojde ke spuštění závěrky po uplynutí přibližně 10 s po spuštění samospouště; zpoždění a počet snímků lze změnit pomocí uživatelské funkce c3 (Samospoušť, 0 Samospoušť). Pokud je v položce Počet snímků vybrána vyšší hodnota než 1, fotoaparát automaticky pořizuje jeden snímek za druhým až do zaznamenání zvoleného počtu snímků.

Fotografování v režimu živého náhledu

Aby se zamezilo ovlivnění snímků nebo expozice světlem vnikajícím do hledáčku, zavřete uzávěrku okuláru hledáčku (0 Zavření uzávěrky okuláru hledáčku).

Přestože se na výsledných snímcích nezobrazí zubaté obrysy, barevné obrysy, moaré a jasné body, mohou se zobrazit na monitoru společně s jasnými částmi nebo pruhy v některých oblastech osvětlených blikající reklamou a dalšími přerušovanými světelnými zdroji, resp. v případě osvětlení objektu bleskem nebo jiným jasným zdrojem světla s krátkou dobou svícení. Dále se při horizontálním panorámování nebo při rychlém horizontálním pohybu objektu napříč záběrem může vyskytnout zkreslení obrazu. Blikání obrazu a proužkování viditelné na monitoru při použití zářivkového osvětlení nebo osvětlení rtuťovými či sodíkovými výbojkami lze potlačit pomocí položky Redukce blikání obrazu v menu videosekvencí (0 Redukce blikání obrazu), přesto však mohou být tyto jevy při některých časech závěrky viditelné i na výsledných snímcích. Při fotografování v režimu živého náhledu nemiřte fotoaparátem do slunce ani do jiných silných zdrojů světla. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození vnitřních obvodů fotoaparátu.

Bez ohledu na možnost použitou v uživatelské funkci c2 (Časovač pohotovost. režimu, 0 Časovač pohotovost. režimu) nedochází během fotografování k doběhnutí časovače pohotovostního režimu.

Zvuková signalizace v živém náhledu

Při změně nastavení clony nebo použití voliče živého náhledu v režimu živého náhledu může zaznít pípnutí.