Blesky Remote lze ovládat pomocí optických signálů z volitelného blesku upevněného do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu a pracujícího jako blesk Master (optické AWL). Pokud je daný blesk SB-5000 nebo SB-500, lze nastavení upravovat z fotoaparátu (viz „SB-5000/SB-500“, 0 SB-5000/SB-500); jinak je třeba nastavení upravovat pomocí ovládacích prvků na blesku způsobem popsaným v dokumentaci dodávané s bleskem. Informace o umístění blesků a dalších tématech viz dokumentace dodávaná s blesky.

SB-5000/SB-500

Nasaďte blesk do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu a vyberte možnost Optické AWL v položce Řízení záblesku > Možnosti bezdrát. ovládání blesků v menu fotografování. Nastavení položky Skupina blesků lze upravovat pomocí položky Řízení záblesku > Řízení zábl. pro blesky Remote; položka Řízení zábl. pro blesky Remote pro blesk SB-5000 nabízí rovněž nastavení Zjednodušený režim bezdrát. ovl. a Stroboskop. režim pro bl. Remote. Dostupné možnosti jsou popsány níže.

SB-5000

Pokud je do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu nasazen blesk SB-5000, lze měnit nastavení Řízení záblesku rovněž pomocí ovládacích prvků na blesku.

Skupina blesků

Tato možnost slouží k úpravě nastavení samostatně pro každou skupinu.

 1. C: Vyberte možnost Skupina blesků v položce Řízení záblesku > Řízení zábl. pro blesky Remote v menu fotografování.

 2. C: Vyberte položku Možnosti skupin blesků.

  Vyberte položku Možnosti skupin blesků na obrazovce řízení záblesku a stiskněte tlačítko 2.

 3. C: Vyberte zábleskový režim.

  Vyberte zábleskový režim a výkon záblesku hlavního blesku Master a blesků v každé skupině:

  • TTL: i-TTL řízení záblesku.
  • qA: Auto aperture (k dispozici pouze u kompatibilních blesků).
  • M: Vyberte manuálně výkon záblesku.
  • – – (vypnuto): Blesky nepracují a zábleskovou expozici (výkon záblesku) nelze nastavovat.

  Vyberte kanál pro blesk Master. Pokud se mezi blesky Remote nachází blesk SB-500, musíte vybrat kanál 3; jinak můžete vybrat libovolný kanál v rozmezí 1 až 4.

 4. f: Nastavte dálkově ovládané blesky Remote na stejný kanál jako blesk Master.

  Nastavte dálkově ovládané blesky Remote na kanál vybraný v kroku 3.

 5. f: Seskupte dálkově ovládané blesky Remote.

  Vyberte skupinu (A, B nebo C, resp. v případě použití blesku SB-500 jako hlavního blesku Master – A nebo B) pro každý blesk Remote. Přestože není počet dálkově ovládaných blesků Remote nijak omezen, praktické maximum tvoří tři blesky na jednu skupinu. Při použití většího počtu blesků se mohou záblesky vyzařované jednotlivými dálkově ovládanými blesky Remote vzájemně překrývat a ovlivňovat kvalitu osvětlení.

 6. C/f: Vytvořte kompozici snímku.

  Vytvořte kompozici snímku a rozmístěte blesky. Další informace viz dokumentace dodávaná s blesky. Po uspořádání blesků stiskněte tlačítko pro odpálení zkušebního záblesku na každém z blesků, abyste odpálili zkušební záblesk a ověřili normální funkčnost blesků. Blesky můžete zkušebně odpálit rovněž stisknutím tlačítka i na obrazovce informací pro blesk (0 Změna nastavení blesku) a výběrem možnosti M Zkušební záblesk.

 7. C/f: Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.

Zjednodušený režim bezdrátového ovládání (pouze SB-5000)

Tuto možnost vyberte, chcete-li ovládat celkovou korekci zábleskové expozice skupin A a B a vzájemné vyvážení mezi těmito skupinami. Nastavení výkonu záblesku u skupiny C probíhá manuálně.

 1. C: Vyberte možnost Zjednodušený režim bezdrát. ovl. v položce Řízení záblesku > Řízení zábl. pro blesky Remote v menu fotografování.

 2. C: Vyberte položku Možn. zjednoduš. rež. bezdr. ovl.

  Vyberte položku Možn. zjednoduš. rež. bezdr. ovl. na obrazovce řízení záblesku a stiskněte tlačítko 2.

 3. C: Upravte nastavení blesku.

  Vyberte vyvážení mezi skupinami A a B.

  Upravte nastavení korekce zábleskové expozice pro skupiny A a B.

  Vyberte zábleskový režim a výkon záblesku pro blesky skupiny C:

  • M: Vyberte manuálně výkon záblesku.
  • – –: Blesky ve skupině C nepracují.

  Vyberte kanál pro blesk Master. Pokud se mezi blesky Remote nachází blesk SB-500, musíte vybrat kanál 3; jinak můžete vybrat libovolný kanál v rozmezí 1 až 4.

 4. f: Nastavte dálkově ovládané blesky Remote na stejný kanál jako blesk Master.

  Nastavte dálkově ovládané blesky Remote na kanál vybraný v kroku 3.

 5. f: Seskupte dálkově ovládané blesky Remote.

  Vyberte skupinu (A, B nebo C).

  Přestože není počet dálkově ovládaných blesků Remote nijak omezen, praktické maximum tvoří tři blesky na jednu skupinu. Při použití většího počtu blesků se mohou záblesky vyzařované jednotlivými dálkově ovládanými blesky Remote vzájemně překrývat a ovlivňovat kvalitu osvětlení.

 6. C/f: Vytvořte kompozici snímku.

  Vytvořte kompozici snímku a rozmístěte blesky. Další informace viz dokumentace dodávaná s blesky. Po uspořádání blesků stiskněte tlačítko pro odpálení zkušebního záblesku na každém z blesků, abyste odpálili zkušební záblesk a ověřili normální funkčnost blesků. Blesky můžete zkušebně odpálit rovněž stisknutím tlačítka i na obrazovce informací pro blesk (0 Změna nastavení blesku) a výběrem možnosti M Zkušební záblesk.

 7. C/f: Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.

Stroboskopický režim pro blesky Remote (pouze SB-5000)

Pokud je vybrána tato možnost, blesky opakovaně odpalují záblesky během otevřené závěrky a produkují efekt vícenásobné expozice (stroboskopický efekt).

 1. C: Vyberte možnost Stroboskop. režim pro bl. Remote v položce Řízení záblesku > Řízení zábl. pro blesky Remote v menu fotografování.

 2. C: Vyberte položku Možn. strob. rež. pro bl. Remote.

  Vyberte položku Možn. strob. rež. pro bl. Remote v menu na obrazovce řízení záblesku a stiskněte tlačítko 2.

 3. C: Upravte nastavení blesku.

  Vyberte výkon záblesku (Výkon), maximální počet odpálených záblesků (Záblesky) a počet záblesků odpálených za sekundu (Frekvence).

  Povolte nebo zakažte vybrané skupiny. Chcete-li povolit vybranou skupinu, vyberte možnost ON; chcete-li zakázat vybranou skupinu, vyberte možnost – –.

  Vyberte kanál pro blesk Master. Pokud se mezi blesky Remote nachází blesk SB-500, musíte vybrat kanál 3; jinak můžete vybrat libovolný kanál v rozmezí 1 až 4.

 4. f: Nastavte dálkově ovládané blesky Remote na stejný kanál jako blesk Master.

  Nastavte dálkově ovládané blesky Remote na kanál vybraný v kroku 3.

 5. f: Seskupte dálkově ovládané blesky Remote.

  Vyberte skupinu (A, B nebo C) pro každý blesk Remote. Přestože není počet dálkově ovládaných blesků Remote nijak omezen, praktické maximum tvoří tři blesky na jednu skupinu. Při použití většího počtu blesků se mohou záblesky vyzařované jednotlivými dálkově ovládanými blesky Remote vzájemně překrývat a ovlivňovat kvalitu osvětlení.

 6. C/f: Vytvořte kompozici snímku.

  Vytvořte kompozici snímku a rozmístěte blesky. Další informace viz dokumentace dodávaná s blesky. Po uspořádání blesků stiskněte tlačítko pro odpálení zkušebního záblesku na každém z blesků, abyste odpálili zkušební záblesk a ověřili normální funkčnost blesků. Blesky můžete zkušebně odpálit rovněž stisknutím tlačítka i na obrazovce informací pro blesk (0 Změna nastavení blesku) a výběrem možnosti M Zkušební záblesk.

 7. C/f: Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.

Optické AWL

Nastavte okénka se snímači dálkově ovládaných blesků Remote tak, aby na snímače dopadalo světlo hlavního blesku Master (zvláštní pozornosti je třeba dbát v případě, kdy fotoaparát není upevněn na stativ). Zajistěte, aby nedopadalo přímé světlo nebo silné odrazy světla záblesků dálkově ovládaných blesků Remote do objektivu fotoaparátu (v režimu TTL) nebo na fotočlánky dálkově ovládaných blesků Remote (režim qA), protože by mohlo dojít k narušení správnosti expozice. Aby se zabránilo zobrazení slabých časovacích záblesků vyzařovaných bleskem Master na snímcích pořizovaných z blízkých vzdáleností, vyberte nízké citlivosti ISO nebo velká zaclonění (vysoká clonová čísla). Po rozmístění dálkově ovládaných blesků Remote pořiďte zkušební snímek a zkontrolujte výsledek na monitoru fotoaparátu.