Vložte baterii do nabíječky a zapojte nabíječku do elektrické sítě (v závislosti na zemi nebo regionu se nabíječka dodává včetně zásuvkového adaptéru nebo síťového kabelu). Vybitá baterie se plně nabije přibližně za dvě hodiny a 35 minut.

  • Zásuvkový adaptér: Zásuvkový adaptér zasuňte do zásuvky pro síťový kabel na nabíječce (). Posuňte aretaci zásuvkového adaptéru vyobrazeným způsobem () a otočením o 90 ° adaptér zaaretujte (). Vložte baterii do nabíječky a zapojte nabíječku do elektrické sítě.

    Aretace zásuvkového adaptéru

  • Síťový kabel: Po zapojení síťového kabelu do zásuvky ve vyobrazené orientaci vložte baterii do nabíječky a zapojte kabel do elektrické sítě.

Během nabíjení baterie bliká kontrolka CHARGE (NABÍJENÍ).

Nabíjení baterie

Nabíjení dokončeno

Baterie a nabíječka

Přečtěte si a dodržujte varování a upozornění uvedená v kapitolách „Pro vaši bezpečnost“ (0 Pro vaši bezpečnost) a „Péče o fotoaparát a baterii: Upozornění“ (0 Péče o fotoaparát a baterii: Upozornění).