Funkce Active D-Lighting

Funkce Active D-Lighting zachovává kresbu ve světlech a stínech a vytváří snímky s přirozeně působícím kontrastem. Tuto funkci použijte pro vysoce kontrastní scény – například při fotografování jasně osvětlených exteriérů přes dveře či okno nebo při fotografování objektů ve stínu za slunečních dní. Její použití je nejúčinnější v kombinaci s měřením expozice Matrix (0 Měření expozice).

Funkce Active D-Lighting vypnutá

Active D-Lighting: Y Automaticky

Funkce „Active D-Lighting“ v porovnání s funkcí „D-Lighting“

Položka Active D-Lighting v menu fotografování a v menu videosekvencí upravuje expozici před pořízením snímků z důvodu optimalizace dynamického rozsahu, zatímco položka D-Lighting v menu retušování (0 D-Lighting) vyjasňuje stíny u již pořízených snímků.

Active D-Lighting

Na snímcích pořízených pomocí funkce Active D-Lighting se může vyskytnout šum (náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo proužky). U některých objektů se může vyskytnout nerovnoměrné stínování. Funkce Active D-Lighting nepracuje při vysokých citlivostech ISO (Hi 0,3 – Hi 2).

Použití funkce Active D-Lighting:

 1. Vyberte položku Active D-Lighting.

  Vyberte položku Active D-Lighting v menu fotografování a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte možnost.

  Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko J. Je-li vybrána možnost Y Automaticky, fotoaparát automaticky upravuje nastavení funkce Active D-Lighting podle snímacích podmínek (v expozičním režimu M je nastavení Y Automaticky rovnocenné nastavení Q Normální).

Funkce Active D-Lighting a videosekvence

Pokud je vybrána možnost Stejné nast. jako pro fotogr. v položce Active D-Lighting v menu videosekvencí a možnost Automaticky v menu fotografování, budou videosekvence pořizovány s nastavením rovnocenným nastavení Normální. Funkce Active D-Lighting nepracuje při velikostech obrazu 1 920 × 1 080 (zpomalený záznam) a 3 840 × 2 160.

Viz také

Informace o změně nastavení funkce Active D-Lighting během expozice série snímků viz „Bracketing“ (0 Bracketing).

Vysoký dynamický rozsah (HDR)

Funkce High Dynamic Range (Vysoký dynamický rozsah, HDR), která je vhodná pro fotografování objektů s vysokým kontrastem, kombinuje dvě různé expozice do jediného snímku zachycujícího velký rozsah jasů od stínů až po světla. Funkce HDR je nejúčinnější v kombinaci s měřením expozice Matrix (0 Měření expozice; při použití bodového měření expozice nebo integrálního měření expozice se zdůrazněným středem a objektivu bez CPU je expoziční rozdíl u nastavení Automaticky ekvivalentní přibližně 2 EV). Tuto funkci nelze kombinovat s některými funkcemi fotoaparátu včetně záznamu NEF (RAW), zábleskového osvětlení (0 Volitelné blesky), bracketingu (0 Bracketing), vícenásobné expozice, posunu zaostření, časosběrného snímání a časů závěrky A a %.

První expozice (tmavší)

+

Druhá expozice (světlejší)

Kombinovaný snímek HDR

 1. Vyberte položku HDR (vysoký dynam. rozsah).

  Vyberte položku HDR (vysoký dynam. rozsah) v menu fotografování a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte režim.

  Vyberte položku Režim HDR a stiskněte tlačítko 2.

  Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko J.

  • Chcete-li pořídit série snímků HDR, vyberte možnost 0 Zapnuto (série). Funkce HDR zůstává aktivní až do výběru možnosti Vypnuto v položce Režim HDR.
  • Chcete-li pořídit jeden snímek HDR, vyberte možnost Zapnuto (jeden snímek). Po vytvoření jednoho snímku HDR se automaticky obnoví normální fotografování.
  • Chcete-li se vrátit zpět bez vytvoření dalších snímků HDR, vyberte možnost Vypnuto.

  Je-li vybrána možnost Zapnuto (série) nebo Zapnuto (jeden snímek), zobrazuje se na kontrolním panelu symbol y.

 3. Vyberte expoziční rozdíl.

  Chcete-li vybrat expoziční rozdíl mezi oběma snímky, vyberte položku Expoziční rozdíl a stiskněte tlačítko 2.

  Zobrazí se možnosti expozičního rozdílu. Vyberte některou možnost a stiskněte tlačítko J. Vyšší hodnoty vybírejte pro objekty s vysokým kontrastem, ale pamatujte si, že nadměrně vysoké hodnoty nemusí přinášet očekávané výsledky; je-li vybrána možnost Automaticky, fotoaparát upravuje expozici automaticky podle fotografované scény.

 4. Vyberte míru vyhlazení.

  Chcete-li vybrat míru vyhlazení rozhraní mezi oběma snímky, vyberte položku Vyhlazení a stiskněte tlačítko 2.

  Zobrazí se možnosti vyhlazení. Vyberte možnost a stiskněte tlačítko J. Vyšší hodnoty produkují jemnější složený obraz. U některých objektů se může vyskytnout nerovnoměrné stínování.

 5. Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.

  Fotoaparát provede při stisknutí tlačítka spouště až na doraz dvě expozice. Během kombinování snímků fotoaparátem bliká na kontrolním panelu symbol „l y“ a v hledáčku symbol l u; až do dokončení procesu a uložení snímků nelze zhotovit žádné další snímky. Bez ohledu na aktuálně nastavený snímací režim se při každém stisknutí tlačítka spouště pořídí pouze jeden snímek.

  Pokud je vybrána možnost Zapnuto (série), vypne se funkce HDR pouze výběrem možnosti Vypnuto v položce Režim HDR; pokud je vybrána možnost Zapnuto (jeden snímek), vypne se funkce HDR automaticky po expozici snímku. Po ukončení funkce HDR zmizí symbol y.

Tvorba kompozice snímků HDR

Okraje snímku se oříznou. Požadovaných výsledků se nemusí dosáhnout v případě, že se fotoaparát nebo objekt během expozice pohybuje. Doporučuje se použít stativ. V závislosti na fotografované scéně se mohou zobrazit stíny okolo jasných objektů, resp. se může zobrazit světelné halo okolo tmavých objektů; tyto jevy lze potlačit úpravou nastavení vyhlazení.

Tlačítko BKT

Pokud je vybrána možnost HDR (vysoký dynam. rozsah) v uživatelské funkci f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Tlačítko BKT + y (0 Uživ. přiřazení ovládacích prvků), můžete vybrat režim HDR stisknutím tlačítka BKT a otáčením hlavního příkazového voliče a expoziční rozdíl stisknutím tlačítka BKT a otáčením pomocného příkazového voliče. Režim a expoziční rozdíl se zobrazují na kontrolním panelu: symboly představující režim jsou a pro Vypnuto, B pro Zapnuto (jeden snímek) a b pro Zapnuto (série), zatímco symboly pro expoziční rozdíl jsou 6, 7, 8 a 9 pro 1 EV, 2 EV, 3 EV a Automaticky.

Intervalové snímání

Pokud je vybrána možnost Zapnuto (série) v položce Režim HDR před zahájením intervalového snímání, pokračuje fotoaparát v pořizování snímků HDR ve zvoleném intervalu (pokud je vybrána možnost Zapnuto (jeden snímek), intervalové snímání se ukončí po expozici jednoho snímku).

Banky menu fotografování

Nastavení funkce HDR lze provést samostatně pro každou banku menu (0 Banky menu fotografování), ale při přepnutí na banku menu s aktivní funkcí HDR během vícenásobné expozice nebo intervalového snímání se funkce HDR zruší. Funkce HDR se zruší rovněž při přepnutí na banku menu, ve které je jako kvalita obrazu nastavena možnost NEF (RAW).