Optické a rádiové AWL lze použít společně. Rádiové řízení záblesku zajišťuje dálkové ovládání WR-R10 připojené k fotoaparátu (vyžaduje adaptér WR-A10), optické řízení záblesku zajišťuje řídicí jednotka SU-800 nebo blesk SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 či SB-500 upevněný do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu. Než budete pokračovat, vytvořte bezdrátové spojení mezi rádiem řízenými blesky a dálkovým ovládáním WR-R10. Pokud je blesk SB-500 upevněn do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu, vyberte možnost Optické/rádiové AWL v položce Řízení záblesku > Možnosti bezdrát. ovládání blesků v menu fotografování (0 Možnosti bezdrát. ovládání blesků); při použití ostatních blesků nebo jednotky SU-800 je tato možnost vybrána automaticky.

Jediná možnost dostupná pro položku Řízení zábl. pro blesky Remote (0 Řízení zábl. pro blesky Remote) bude Skupina blesků. Vyberte skupinu (A–F) pro každý dálkově ovládaný blesk Remote. Umístěte opticky řízené blesky do skupin A až C a rádiově řízené blesky do skupin D až F (pro zobrazení možností pro skupiny D až F stiskněte tlačítko 1 nebo 3 na obrazovce možností skupin blesků).