Pokročilý systém kreativního osvětlení Nikon (CLS) nabízí vylepšenou komunikaci mezi fotoaparátem a kompatibilními blesky pro lepší zábleskovou fotografii.

Blesky kompatibilní se systémem CLS

Blesky kompatibilní se systémem CLS
(PDF; 50,6 KB)

Bezdrátová řídicí záblesková jednotka SU-800: Při upevnění na fotoaparát kompatibilní se systémem CLS lze použít SU-800 jako řídicí jednotku (blesk Master) pro ovládání blesků Remote SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 a SB-R200 soustředěných do až tří samostatných skupin. Samotná řídicí jednotka SU-800 není vybavena bleskem.

Modelovací osvětlení

Blesky kompatibilní se systémem CLS spouštějí při stisknutí tlačítka Pv na fotoaparátu modelovací záblesk. Tuto funkci lze použít v pokrokovém bezdrátovém osvětlení pro posouzení účinků osvětlení více blesky. Modelovací osvětlení lze vypnout pomocí uživatelské funkce e5 (Modelovací záblesk, 0 Modelovací záblesk).

Ostatní blesky

Ostatní blesky
(PDF; 41,2 KB)

Použití blokování zábleskové expozice s volitelnými blesky

Blokování zábleskové expozice (0 Blokování zábleskové expozice) je k dispozici s volitelnými blesky v režimu TTL a (v případě, že jsou podporovány) v režimu qA s měřicími předzáblesky a v režimu A s měřicími předzáblesky (další informace viz návod dodávaný s bleskem). Mějte na paměti, že při použití pokrokového bezdrátového osvětlení pro řízení blesků Remote musíte nastavit zábleskový režim blesku Master nebo minimálně jednu skupinu blesků Remote na TTL, qA nebo A.

Měření expozice

Oblasti měření pro funkci blokování zábleskové expozice při použití volitelných blesků jsou následující:

Blesk Zábleskový režim Měřená oblast
Samostatný volitelný blesk i-TTL 6mm kruhová ploška uprostřed obrazového pole
qA Oblast měřená expozimetrem pro měření zábleskové expozice
Použitý s dalšími blesky (pokrokové bezdrátové osvětlení) i-TTL Celý snímek
qA Oblast měřená expozimetrem pro měření zábleskové expozice
A

Poznámky k volitelným bleskům

Podrobné pokyny pro práci s bleskem naleznete v návodu k obsluze blesku. Pokud blesk podporuje systém CLS, hledejte informace v kapitole o digitálních jednookých zrcadlovkách kompatibilních se systémem CLS. Fotoaparát D850 není obsažen v kategorii „digitální jednooké zrcadlovky“ návodů k obsluze blesků SB-80DX, SB-28DX a SB-50DX.

i-TTL řízení záblesku lze použít v rozmezí citlivostí ISO 64 až ISO 12 800. U hodnot nad 12800 se nemusí pro některé pracovní vzdálenosti/některá nastavení clony dosáhnout očekávaných výsledků. Pokud po dobu přibližně tří sekund po expozici snímku v režimu i-TTL či režimu A bliká indikace připravenosti k záblesku (M), znamená to, že byl při expozici snímku vyzářen záblesk na plný výkon a hrozí případné podexponování snímku (pouze blesky kompatibilní se systémem CLS).

Je-li při použití blesku mimo fotoaparát použit k jeho propojení synchronizační kabel řady SC 17, 28 nebo 29, nemusí být v režimu i-TTL možné dosáhnout správné expozice. V takovém případě doporučujeme zvolit standardní i-TTL vyjasňovací záblesk. Zhotovte zkušební snímek a zkontrolujte výsledek na monitoru.

V zábleskovém režimu i-TTL používejte výhradně odraznou kartu a/nebo difúzní nástavec dodávaný s bleskem. Nepoužívejte jiné panely, například difúzní, jinak se vystavujete riziku chybné expozice.

V expozičním režimu P je nejmenší použitelné zaclonění (nejnižší clonové číslo) limitováno použitou citlivostí ISO, jak je vyobrazeno níže:

Nejmenší zaclonění v závislosti na citlivosti ISO:
64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
3,5 4 5 5,6 7,1 8 10 11 13

Pokud je světelnost objektivu nižší, než je uvedeno výše, je nejmenší zaclonění rovné světelnosti objektivu.

Na snímcích s bleskem pořízených při použití vysoce výkonného Battery Packu SD-9 nebo SD-8A, který je připojen přímo k fotoaparátu, může dojít k výskytu obrazového šumu ve formě proužků. Snižte citlivost ISO nebo zvyšte vzdálenost mezi fotoaparátem a napájecím zdrojem.

Blesky SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 a SB-400 jsou vybaveny redukcí efektu červených očí a blesky SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 a řídicí jednotka SU-800 jsou vybaveny pomocným světlem AF s následujícími omezeními:

 • SB-5000: Pomocné světlo AF je dostupné v kombinaci s AF objektivy v rozmezí ohniskových vzdáleností 24–135 mm a se zaostřovacími poli uvedenými níže.

  Ohnisková vzdálenost 24–49 mm
  50-84 mm
  85-135 mm
 • SB-910 a SB-900: Pomocné světlo AF je dostupné v kombinaci s AF objektivy v rozmezí ohniskových vzdáleností 17–135 mm a se zaostřovacími poli uvedenými níže.

  Ohnisková vzdálenost 17-19 mm
  20-135 mm
 • SB-800, SB-600 a SU-800: Pomocné světlo AF je dostupné v kombinaci s AF objektivy v rozmezí ohniskových vzdáleností 24–105 mm a se zaostřovacími poli uvedenými níže.

  Ohnisková vzdálenost 24-34 mm
  35–49 mm
  50-105 mm
 • SB-700: Pomocné světlo AF je dostupné v kombinaci s AF objektivy v rozmezí ohniskových vzdáleností 24–135 mm a se zaostřovacími poli uvedenými níže.

  Ohnisková vzdálenost 24-27 mm
  28-135 mm

V závislosti na použitém objektivu a zaznamenávané scéně se může zobrazit indikace zaostření (I) i v případě, kdy objekt není zaostřený, nebo fotoaparát nemusí být schopen zaostřit a zablokuje se spuštění závěrky.

Volitelné blesky

V režimech i-TTL a Auto aperture (qA) je korekce zábleskové expozice vybraná pomocí volitelného blesku nebo položky Řízení záblesku v menu fotografování přičtena ke korekci zábleskové expozice vybrané pomocí tlačítka W (M) a příkazového voliče.