Chcete-li použít automatické zaostřování, otočte voličem zaostřovacích režimů do polohy AF.

Volič zaostřovacích režimů

Volba zaostřovacího režimu

V režimu živého náhledu jsou k dispozici následující režimy automatického zaostřování:

Chcete-li vybrat režim automatického zaostřování, stiskněte tlačítko režimů automatického zaostřování a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud se na monitoru nezobrazí požadovaný režim.

Tlačítko režimů automatického zaostřování

Hlavní příkazový volič

Volba režimu činnosti zaostřovacích polí

V režimu živého náhledu lze vybírat následující režimy činnosti zaostřovacích polí:

Chcete-li vybrat režim činnosti zaostřovacích polí, stiskněte tlačítko režimů automatického zaostřování a otáčejte pomocným příkazovým voličem, dokud se na monitoru nezobrazí požadovaný režim.

Tlačítko režimů automatického zaostřování

Pomocný příkazový volič