K dispozici jsou volitelná obrazová pole FX (36×24) (formát FX), DX (24×16) (formát DX), 5:4 (30×24), 1,2× (30×20) a 1:1 (24×24).

1 Formát FX
2 5 : 4
3 Formát DX
4 1 : 1
5 1,2 ×
6 Obrazový kruh formátu DX (24 × 16)
7 Obrazový kruh formátu FX (36 × 24)

Volitelná obrazová pole

Fotoaparát nabízí možnost volby následujících obrazových polí:

Automatická volba obrazového pole

Chcete-li automaticky vybrat formát DX při nasazení objektivu DX, vyberte možnost Zapnuto v položce Obrazové pole > Automat. volba formátu DX v menu fotografování (0 Obrazové pole). Obrazové pole vybrané v menu fotografování nebo pomocí ovládacích prvků fotoaparátu se použije pouze při nasazení jiného objektivu než DX. Chcete-li použít aktuálně vybrané obrazové pole se všemi objektivy, vyberte možnost Vypnuto.

Automatická volba formátu DX

Ovládací prvky fotoaparátu nelze použít k výběru obrazového pole při nasazení objektivu DX a zapnutí možnosti Automat. volba formátu DX (0 Ovládací prvky fotoaparátu).

Zobrazení masky v hledáčku

Pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Obrazové pole > Zobrazení masky v hledáčku v menu fotografování, oblast vně výřezů formátů 1,2× (30×20), DX (24×16), 5:4 (30×24) a 1:1 (24×24) se zobrazí v hledáčku zašedlá.

1,2× (30×20)

DX (24×16)

5:4 (30×24)

1 : 1 (24×24)

Objektivy DX

Objektivy DX jsou zkonstruovány pro použití s fotoaparáty formátu DX a mají menší obrazový úhel než objektivy pro kinofilmové fotoaparáty. Pokud je možnost Automat. volba formátu DX vypnutá a je vybraná jiná možnost než DX (24×16) (formát DX) v položce Obrazové pole při nasazení objektivu DX, mohou se okraje snímku zastínit. To nemusí být patrné v hledáčku, ale při přehrávání snímků můžete zaznamenat pokles rozlišení nebo zčernání okrajů (rohů) snímku.

Obrazové pole

Aktuální nastavení se zobrazuje na obrazovce informací.

Výběr obrazového pole

Obrazové pole lze nastavovat pomocí položky Obrazové pole > Volba obrazového pole v menu fotografování nebo stisknutím ovládacího prvku (tlačítka) a otáčením příkazového voliče.

Menu Obrazové pole

 1. Vyberte položku Obrazové pole.

  Vyberte položku Obrazové pole v menu fotografování a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte položku Volba obrazového pole.

  Vyberte položku Volba obrazového pole a stiskněte tlačítko 2.

 3. Upravte nastavení.

  Vyberte možnost a stiskněte tlačítko J. V hledáčku se zobrazí vybraný formát obrazového pole.

Velikost obrazu

Velikost obrazu se mění v závislosti na zvoleném nastavení obrazového pole.

Ovládací prvky fotoaparátu

 1. Přiřaďte volbu obrazového pole ovládacímu prvku fotoaparátu.

  Pomocí uživatelské funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků, 0 Uživ. přiřazení ovládacích prvků) přiřaďte funkci Volba obrazového pole ovládacímu prvku.

 2. Pomocí zvoleného ovládacího prvku vyberte obrazové pole.

  Obrazové pole lze vybrat stisknutím určeného tlačítka a otáčením hlavního nebo pomocného příkazového voliče, až se zobrazí požadovaný formát (výřez) obrazu v hledáčku (0 Zobrazení masky v hledáčku).

  Aktuálně vybrané obrazové pole lze zobrazit stisknutím ovládacího prvku; obrazové pole je indikováno na kontrolním panelu a obrazovce informací. Formát FX se zobrazuje jako „36 - 24“, formát 1,2× jako „30 - 20“, formát DX jako „24 - 16“, formát 5 : 4 jako „30 - 24“ a formát 1 : 1 jako „24 - 24“.

Viz také

Informace: