Pomocí níže uvedených kroků vyberete barevnou teplotu při použití režimu vyvážení bílé barvy K (Výběr barevné teploty).

Výběr barevné teploty

Mějte na paměti, že očekávaných výsledků nebude dosaženo při použití zábleskového nebo zářivkového světla. Pro tyto světelné zdroje vyberte možnost N (Blesk) nebo I (Zářivkové světlo). U ostatních světelných zdrojů zhotovte zkušební snímek, abyste zjistili, zda je vybraná hodnota odpovídající.

Menu Vyvážení bílé barvy

Barevnou teplotu lze vybrat rovněž pomocí možností položky Vyvážení bílé barvy v menu fotografování. Níže popsaným způsobem zadejte hodnoty pro osy žlutá – modrá a zelená – purpurová.

 1. Vyberte možnost Výběr barevné teploty.

  Vyberte položku Vyvážení bílé barvy v menu fotografování, potom vyberte možnost Výběr barevné teploty a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte hodnoty pro osy žlutá – modrá a zelená – purpurová.

  Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte číslice na ose žlutá (A) – modrá (B), resp. na ose zelená (G) – purpurová (M) a stisknutím tlačítek 1 a 3 upravte nastavené hodnoty.

  Hodnota pro osu žlutá (A) – modrá (B)

  Hodnota pro osu zelená (G) – purpurová (M)

 3. Stiskněte tlačítko J.

  Stisknutím tlačítka J uložte změny a vraťte se do menu fotografování. Je-li pro osu zelená (G) – purpurová (M) vybrána jiná hodnota než 0, zobrazí se na kontrolním panelu hvězdička („U“).

Tlačítko U

Pokud je vybrán režim K (Výběr barevné teploty), lze použít tlačítko U k výběru barevné teploty, pouze však pro osu žlutá (A) – modrá (B). Stiskněte tlačítko U a otáčejte pomocným příkazovým voličem, dokud se na kontrolním panelu nezobrazí požadovaná hodnota (nastavení se provádí v miredech; 0 „Mired“). Chcete-li přímo zadat barevnou teplotu, stiskněte tlačítko U, pomocí tlačítek 4 a 2 vyberte číslici a pomocí tlačítek 1 a 3 změňte nastavení.

Tlačítko U

Pomocný příkazový volič

Kontrolní panel