Tato položka slouží k ohodnocení snímků nebo k jejich označení jako určených pro pozdější vymazání. Hodnocení lze zobrazit rovněž v softwaru NX Studio. Hodnocení není dostupné u chráněných snímků.

 1. Vyberte snímek.

  Zobrazte snímek nebo jej vyberte v seznamu náhledů v režimu přehrávání náhledů snímků.

 2. Zobrazte možnosti přehrávání.

  Stisknutím tlačítka i zobrazte možnosti přehrávání.

  Tlačítko i

 3. Vyberte položku Hodnocení.

  Vyberte položku Hodnocení a stiskněte tlačítko 2.

 4. Vyberte hodnocení.

  Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte hodnocení z nula až pěti hvězdiček nebo vyberte symbol d pro označení snímku jako určeného pro pozdější vymazání. Operaci dokončete stisknutím tlačítka J.

Hodnocení snímků pomocí tlačítka Fn2

Pokud je vybrána možnost Hodnocení v uživatelské funkci f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Tlačítko Fn2, lze snímky hodnotit stisknutím a podržením tlačítka Fn2 a stisknutím tlačítek 4 a 2 (0 Uživ. přiřazení ovládacích prvků).