Nastavení na obrazovce informací lze upravit podržením jednoho z následujících tlačítek ve stisknuté poloze během otáčení příkazového voliče:

Vyvážení bílé barvy

Pro úpravu nastavení vyvážení bílé barvy na obrazovce informací stiskněte tlačítko U. Otáčením hlavního příkazového voliče vyberte režim vyvážení bílé barvy a otáčením pomocného příkazového voliče vyberte vnořenou možnost pro režim v (automaticky) nebo I (zářivkové světlo), barevnou teplotu (režim K, „výběr barevné teploty“) nebo paměť vyvážení bílé barvy (režim manuálního nastavení). S výjimkou režimů K („výběr barevné teploty“) a Manuální nastavení můžete pomocí multifunkčního voliče provést jemné vyvážení bílé barvy na osách žlutá (A) – modrá (B) a zelená (G) – purpurová (M).