Jednotku GPS GP-1/GP-1A (dostupná samostatně) lze pomocí kabelu dodávaného s jednotkou zapojit do desetikolíkového konektoru dálkového ovládání fotoaparátu (0 Další příslušenství) a umožnit tak zaznamenání informací o aktuální poloze fotoaparátu do pořizovaných snímků a jejich zobrazení na obrazovce informací o snímku při přehrávání (0 Informace o snímku). Před připojením jednotky GP-1/GP-1A vypněte fotoaparát; další informace viz návod k jednotce GP-1/GP-1A.

Položky menu nastavení

Položka Data o poloze v menu nastavení obsahuje níže uvedené možnosti.

  • Poloha: Zobrazuje aktuální zeměpisnou šířku a délku, nadmořskou výšku a univerzální čas (UTC).
  • Možnosti externího zařízení GPS > Časovač pohotovost. režimu: Tuto možnost vyberte, chcete-li nastavit, jestli bude po nasazení zařízení GPS povolen časovač pohotovostního režimu.

  • Možnosti externího zařízení GPS > Nast. hodiny pom. satel.: Pro synchronizaci hodin fotoaparátu s časem poskytovaným zařízením GPS vyberte možnost Ano.

Symbol o

Stav připojení je indikován symbolem o:

  • o (svítí): Jsou přijímána data o poloze.
  • o (bliká): Jednotka GP-1/GP-1A hledá signál. Snímky pořízené v době, kdy symbol bliká, neobsahují data o poloze.
  • Žádný symbol: Z jednotky GP-1/GP-1A nebyla přijata nejméně po dobu dvou sekund žádná nová data o poloze. Snímky pořízené v době, kdy se nezobrazuje symbol o, neobsahují data o poloze.

Chytrá zařízení

Chcete-li stáhnout data o poloze z chytrého zařízení a vložit je do nově pořizovaných snímků, vytvořte bezdrátové spojení, povolte funkci dat o poloze v aplikací SnapBridge a vyberte možnost Ano v položce Data o poloze > Stáhnout z chytrého zařízení v menu nastavení fotoaparátu (0 Data o poloze).

Univerzální čas (UTC)

Data UTC jsou poskytována zařízením GPS a jsou nezávislá na hodinách fotoaparátu.