Chcete-li použít automatické zaostřování, otočte voličem zaostřovacích režimů do polohy AF.

Volič zaostřovacích režimů

Fotoaparát zaostřuje s pomocí 153 zaostřovacích polí, z nichž 55 zobrazených symbolem r na ilustraci je k dispozici pro výběr uživatelem (0 Volba zaostřovacího pole).

Uživatelsky volitelná zaostřovací pole

Křížové snímače

Dostupnost zaostřovacích polí s křížovými snímači se mění v závislosti na použitém objektivu.

Objektiv Křížové snímače (zaostřovací pole s křížovými snímači jsou vyznačena šedě 2)
Jiné než níže uvedené objektivy AF-S a AF-P se světelností f/4 nebo vyšší 1

99 křížových snímačů

 • AF-S DX Zoom-NIKKOR 12–24 mm f/4G IF-ED
 • AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED
 • AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR
 • AF-S NIKKOR 600 mm f/4E FL ED VR
 • AF-S NIKKOR 600 mm f/4D IF-ED II
 • AF-S NIKKOR 600 mm f/4D IF-ED

63 křížových snímačů

 • AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
 • AF-S VR Zoom-NIKKOR 200–400 mm f/4G IF-ED
 • AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
 • AF-S NIKKOR 500mm f/4D IF-ED II
 • AF-S NIKKOR 500mm f/4D IF-ED
 • Objektivy AF-S a AF-P se světelností nižší než f/4 1
 • Jiné objektivy než AF-S a AF-P

45 křížových snímačů

Při nejdelší ohniskové vzdálenosti u objektivů se zoomem.

Ostatní zaostřovací pole využívají řádkové snímače, které detekují vodorovné linie.

Telekonvertory AF-S/AF-I a dostupná zaostřovací pole

Při nasazení telekonvertoru AF-S nebo AF-I lze použít zaostřovací pole vyobrazená na ilustraci pro automatické zaostřování a funkci elektronického dálkoměru (mějte na paměti, že při kombinované světelnosti nižší než f/5,6 nemusí být fotoaparát schopen zaostřit na tmavé nebo málo kontrastní objekty).

Telekonvertor Světelnost objektivu 1 Dostupná zaostřovací pole (zaostřovací pole s křížovými snímači jsou vyznačena šedě 2)

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III

TC-17E II

TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2

153 zaostřovacích polí (55 volitelných) s 99 křížovými snímači

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/2,8

TC-17E II

TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2,8

153 zaostřovacích polí (55 volitelných) s 45 křížovými snímači

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/4
TC-17E II f/4

37 zaostřovacích polí (17 volitelných) s 25 křížovými snímači

TC-800-1,25E ED f/5,6
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III f/4

15 zaostřovacích polí (9 volitelných) s 5 křížovými snímači

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/5,6

Při nejdelší ohniskové vzdálenosti u objektivů se zoomem.

Ostatní zaostřovací pole využívají řádkové snímače, které detekují vodorovné linie. Mějte však na paměti, že pokud je k dispozici pouze 5 křížových snímačů, detekují svislé linie pouze snímače vyobrazené symbolem ■.

Automatické zaostřování není k dispozici při použití telekonvertorů v kombinaci s objektivem AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm f/2,8G IF-ED.

Režimy automatického zaostřování

K dispozici jsou následující režimy automatického zaostřování:

Režimy automatického zaostřování lze volit stisknutím tlačítka režimů automatického zaostřování a otáčením hlavního příkazového voliče, dokud se v hledáčku a na kontrolním panelu nezobrazí požadované nastavení.

Tlačítko režimů automatického zaostřování

Hlavní příkazový volič

Kontrolní panel

Hledáček

Tlačítko AF-ON

Pro účely zaostření fotoaparátu má stisknutí tlačítka AF-ON stejný účinek jako namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.

Tlačítko AF-ON

Prediktivní zaostřování

Při použití režimu AF-C fotoaparát po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny nebo stisknutí tlačítka AF-ON aktivuje v okamžiku rozpoznání objektu pohybujícího se směrem k fotoaparátu nebo od fotoaparátu prediktivní zaostřování. Tento režim umožňuje fotoaparátu doostřovat objekt a současně odhadovat výslednou vzdálenost, ve které se bude objekt nacházet v okamžiku spuštění závěrky.

Viz také

Informace:

 • Informace o použití funkce priority zaostření v režimu kontinuálního zaostřování viz A > Uživatelská funkce a1 (Volba priority v režimu AF-C, 0 Volba priority v režimu AF-C).
 • Informace o použití funkce priority spuštění v režimu jednorázového zaostření viz A > Uživatelská funkce a2 (Volba priority v režimu AF-S, 0 Volba priority v režimu AF-S).
 • Informace o možnosti vypnutí aktivace zaostřování namáčknutím tlačítka spouště do poloviny viz A > Uživatelská funkce a8 (Aktivace zaostřování, 0 Aktivace zaostřování).
 • Informace o omezení volby zaostřovacích režimů na možnost AF-S nebo AF-C viz A > Uživatelská funkce a10 (Omez. volby autom. zaostř., 0 Omez. volby autom. zaostř.).
 • Informace o použití pomocného příkazového voliče k výběru zaostřovacího režimu viz A > Uživatelská funkce f4 (Uživ. nastavení ovladačů) > Zaměnit hlavní/pomocný (0 Uživ. nastavení ovladačů).
 • Informace o možnostech automatického zaostřování dostupných v režimu živého náhledu nebo při záznamu videosekvencí viz „Automatické zaostřování“ (0 Automatické zaostřování).

Režimy činnosti zaostřovacích polí

Tyto režimy určují způsob výběru zaostřovacích polí pro automatické zaostřování.

 • Jednotlivá zaostřovací pole: Vyberte zaostřovací pole; fotoaparát zaostří pouze na objekt ve vybraném zaostřovacím poli. Tuto možnost použijte u statických objektů.
 • Dynamická volba zaostřovacích polí: Vyberte zaostřovací pole. Při použití zaostřovacího režimu AF-C zaostří fotoaparát v případě, když fotografovaný objekt krátkodobě opustí zónu vybraného zaostřovacího pole, na základě informací z okolních zaostřovacích polí. Počet zaostřovacích polí se liší podle zvoleného režimu:

  • Dynamická volba zaostřovacích polí (9 nebo 25 polí): Tuto možnost vyberte v případě, kdy máte dostatek času na tvorbu kompozice snímku, resp. při fotografování objektů s předvídatelným pohybem (např. běžci nebo závodní automobily na okruhu).
  • Dynamická volba zaostřovacích polí (72 polí): Tuto možnost vyberte v případě fotografování objektů s nepředvídatelným pohybem (např. při pořizování snímků z fotbalového zápasu).
  • Dynamická volba zaostřovacích polí (153 polí): Tuto možnost vyberte při fotografování objektů, které se rychle pohybují a nelze je snadno udržet v zorném poli hledáčku (např. letící ptáci).
 • 3D sledování objektu: Vyberte zaostřovací pole. Při použití zaostřovacího režimu AF-C fotoaparát sleduje objekty, které opustí zónu vybraného zaostřovacího pole, a podle potřeby volí ostatní dostupná zaostřovací pole. Tuto možnost použijte u rychlých kompozic snímků s objekty, které se nepravidelně pohybují ze strany na stranu (např. hráči tenisu). Pokud objekt opustí zorné pole hledáčku, sejměte prst z tlačítka spouště a vytvořte novou kompozici snímku s objektem ve vybraném zaostřovacím poli.

 • Skupinová volba zaostřovacích polí: Fotoaparát zaostřuje pomocí skupiny zaostřovacích polí zvolené uživatelem a snižuje tak riziko zaostření na pozadí namísto hlavního objektu. Tuto možnost vyberte u objektů, které se obtížně fotografují pomocí jediného zaostřovacího pole. Jsou-li v zaostřovacím režimu AF-S detekovány tváře osob, upřednostní fotoaparát portrétní objekty.

Automatická volba zaostřovacích polí: Fotoaparát automaticky rozpozná fotografovaný objekt a zvolí zaostřovací pole; je-li rozpoznána tvář, upřednostní fotoaparát při zaostřování tvář, tj. zaostří pro získání portrétu. Poté, co fotoaparát zaostří, zobrazí se krátce aktivní zaostřovací pole; při použití režimu AF-C zůstává po vypnutí ostatních zaostřovacích polí zobrazeno hlavní zaostřovací pole.

Režimy činnosti zaostřovacích polí lze volit stisknutím tlačítka režimů automatického zaostřování a otáčením pomocného příkazového voliče, dokud se v hledáčku a na kontrolním panelu nezobrazí požadovaný režim.

Tlačítko režimů automatického zaostřování

Pomocný příkazový volič

Kontrolní panel

Hledáček

3D sledování objektu

Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se do paměti fotoaparátu uloží barvy v okolí zaostřovacího pole. Z toho důvodu nemusí 3D sledování objektu poskytovat očekávané výsledky při fotografování objektů s podobnou barvou jako pozadí nebo objektů zabírajících velmi malou část obrazového pole.

Režimy činnosti zaostřovacích polí

Režimy činnosti zaostřovacích polí se zobrazují na kontrolním panelu a v hledáčku.

Režim činnosti zaostřovacích polí Kontrolní panel Hledáček Zobrazení zaostřovacích polí v hledáčku
Jednotlivá zaostřovací pole
Dynamická volba zaostřovacích polí (9 polí) *
Dynamická volba zaostřovacích polí (25 polí) *
Dynamická volba zaostřovacích polí (72 polí) *
Dynamická volba zaostřovacích polí (153 polí) *
3D sledování objektu
Skupinová volba zaostřovacích polí
Automatická volba zaostřovacích polí

V hledáčku se zobrazuje pouze aktivní zaostřovací pole. Zbývající zaostřovací pole poskytují pomocné informace pro zaostření.

Telekonvertory AF-S/AF-I

Pokud je vybrán režim činnosti zaostřovacích polí 3D sledování objektu nebo Automatická volba zaostřovacích polí při použití telekonvertoru AF-S/AF-I, vybere se v případě kombinované světelnosti nižší než f/5,6 automaticky režim Jednotlivá zaostřovací pole.

Viz také

Informace:

 • Informace o reakcích automatického zaostřování na změny vzdálenosti objektu viz A > Uživatelská funkce a3 (Sledování objektu s blokací, 0 Sledování objektu s blokací).
 • Informace o možnostech detekce a zaostřování na tváře osob při použití režimu činnosti zaostřovacích polí 3D sledování objektu viz A > Uživatelská funkce a4 (3D sled. objektu s detekcí tváří, 0 3D sled. objektu s detekcí tváří).
 • Informace o výběru oblasti sledované během namáčknutí tlačítka spouště do poloviny při aktivním režimu činnosti zaostřovacích polí 3D sledování objektu viz A > Uživatelská funkce a5 (Oblast 3D sledování objektu, 0 Oblast 3D sledování objektu).
 • Informace o volbě samostatných zaostřovacích polí a/nebo režimů činnosti zaostřovacích polí pro fotografování v orientaci na výšku a na šířku viz A > Uživatelská funkce a7 (Uložení podle orientace, 0 Uložení podle orientace).
 • Informace o omezení volby režimů činnosti zaostřovacích polí viz A > Uživatelská funkce a9 (Omez. volby činnosti zaost. polí, 0 Omez. volby činnosti zaost. polí).
 • Informace o volbě způsobu zobrazování zaostřovacích polí viz A > Uživatelská funkce a12 (Možnosti zaostřovacích polí, 0 Možnosti zaostřovacích polí).
 • Informace o použití hlavního příkazového voliče k výběru režimu činnosti zaostřovacích polí viz A > Uživatelská funkce f4 (Uživ. nastavení ovladačů) > Zaměnit hlavní/pomocný (0 Uživ. nastavení ovladačů).
 • Informace o možnostech automatického zaostřování dostupných v režimu živého náhledu nebo při záznamu videosekvencí viz „Volba režimu činnosti zaostřovacích polí“ (0 Volba režimu činnosti zaostřovacích polí).

Volba zaostřovacího pole

Fotoaparát zaostřuje s využitím 153 zaostřovacích polí, z nichž 55 polí zobrazených na ilustraci je k dispozici pro manuální výběr. Díky tomu lze vytvářet kompozice snímků s hlavním objektem umístěným v téměř libovolném místě obrazového pole. Pomocí níže uvedených kroků vyberte zaostřovací pole (v režimu skupinové volby zaostřovacích polí můžete pomocí těchto kroků vybrat skupinu zaostřovacích polí).

 1. Otočte aretaci volby zaostřovacích polí do polohy I.

  Toto nastavení umožní použít multifunkční volič k volbě zaostřovacích polí.

  Aretace volby zaostřovacích polí

 2. Vyberte zaostřovací pole.

  Během činnosti expozimetru vyberte multifunkčním voličem za současného pohledu do hledáčku zaostřovací pole.

  Střední zaostřovací pole lze vybrat stisknutím středního tlačítka multifunkčního voliče.

  Po výběru zaostřovacího pole lze otočit aretaci volby zaostřovacích polí zpět do původní aretované polohy (L), aby se zamezilo nechtěné změně zaostřovacího pole při stisknutí multifunkčního voliče.

Pomocný volič

Pomocný volič lze použít namísto multifunkčního voliče k volbě zaostřovacích polí. Stisknutím středu pomocného voliče dojde k aktivaci blokování zaostření a expoziční paměti (0 Blokování zaostření, Expoziční paměť). Pomocný volič používejte způsobem uvedeným na obrázku; stisknutí voliče pouze na straně nemusí mít požadovaný účinek. Při použití pomocného voliče dávejte pozor, abyste si prstem nebo nehtem náhodně neporanili oko.

Pomocný volič

Automatická volba zaostřovacích polí

Při použití automatické volby zaostřovacích polí jsou zaostřovací pole vybírána automaticky; manuální volba zaostřovacích polí není dostupná.

Viz také

Informace:

 • Informace o volbě počtu zaostřovacích polí, která lze vybírat pomocí multifunkčního voliče, viz A > Uživatelská funkce a6 (Počet zaostřovacích polí, 0 Počet zaostřovacích polí).
 • Informace o volbě samostatných zaostřovacích polí a/nebo režimů činnosti zaostřovacích polí pro fotografování v orientaci na výšku a na šířku viz A > Uživatelská funkce a7 (Uložení podle orientace, 0 Uložení podle orientace).
 • Informace o volbě zaostřovacích polí „dokola“ viz A > Uživatelská funkce a11 (Přep. zaostř. polí dokola, 0 Přep. zaostř. polí dokola).
 • Informace o volbě podmínek, za kterých jsou osvětlována zaostřovací pole, viz A > Uživatelská funkce a12 (Možnosti zaostřovacích polí, 0 Možnosti zaostřovacích polí).
 • Informace o změně funkce pomocného voliče viz A > Uživatelská funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Pomocný volič (0 Uživ. přiřazení ovládacích prvků) a Střed pomocného voliče (0 Uživ. přiřazení ovládacích prvků).
 • Informace o změně funkce středního tlačítka multifunkčního voliče viz A > Uživatelská funkce f2 (Střední tlačítko mult. voliče, 0 Střední tlačítko mult. voliče).

Blokování zaostření

Blokování zaostření lze použít ke změně kompozice snímku po zaostření na objekt, který se ve výsledné kompozici nebude nacházet v zóně zaostřovacího pole. Není-li fotoaparát schopen zaostřit pomocí automatického zaostřování (0 Dosažení dobrých výsledků při použití automatického zaostřování), můžete zaostřit na jiný objekt ve stejné vzdálenosti a následně použít blokování zaostření ke změně kompozice snímku na původně požadovanou. Blokování zaostření je nejúčinnější, pokud je nastaven jiný režim činnosti zaostřovacích polí než Automatická volba zaostřovacích polí (0 Režimy činnosti zaostřovacích polí).

 1. Zaostřete.

  Umístěte objekt do zóny vybraného zaostřovacího pole a namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro aktivaci zaostřování. Zkontrolujte, jestli se v hledáčku zobrazila indikace zaostření (I).

 2. Zablokujte zaostření.

  Zaostřovací režim AF-C (0 Režimy automatického zaostřování): Během namáčknutí tlačítka spouště do poloviny () stiskněte střed pomocného voliče () pro současné zablokování zaostřené vzdálenosti a aktivaci expoziční paměti (v hledáčku se zobrazí symbol AE-L). Zaostření zůstává blokováno po dobu stisknutí středu pomocného voliče, a to i při úplném sejmutí prstu z tlačítka spouště.

  Tlačítko spouště

  Pomocný volič

  Zaostřovací režim AF-S: Zaostření se automaticky zablokuje po zobrazení indikace zaostření (I) a zůstává zablokováno až do sejmutí prstu z tlačítka spouště. Zaostření lze zablokovat rovněž stisknutím středu pomocného voliče (viz výše).

 3. Změňte kompozici snímku a exponujte.

  Zaostření zůstává blokováno i mezi expozicí jednotlivých snímků po dobu namáčknutí tlačítka spouště do poloviny (AF-S) nebo stisknutí středu pomocného voliče, aby bylo možné pořídit několik snímků za sebou se stejným zaostřením.

Je-li aktivní blokování zaostření, neměňte vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem. Pohne-li se objekt, zaostřete znovu na novou vzdálenost.

Zaostření a blokování zaostření pomocí tlačítka AF-ON

Při fotografování s využitím hledáčku lze pro zaostření a zablokování zaostření použít namísto tlačítka spouště tlačítko AF-ON (0 Tlačítko AF-ON). Je-li vybrána možnost Tlačítko AF-ON v uživatelské funkci a8 (Aktivace zaostřování, 0 Aktivace zaostřování), fotoaparát nezaostřuje při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny; namísto toho přístroj zaostří při stisknutí tlačítka AF-ON a zablokuje zaostřenou vzdálenost až do okamžiku opětovného stisknutí tlačítka AF-ON.

Viz také

Informace o použití tlačítka spouště k aktivaci expoziční paměti viz A > Uživatelská funkce c1 (Tlačítko spouště jako AE-L, 0 Tlačítko spouště jako AE-L).

Dosažení dobrých výsledků při použití automatického zaostřování

Automatické zaostřování nemusí poskytovat dobré výsledky za níže uvedených podmínek. Není-li fotoaparát za těchto podmínek schopen zaostřit, může dojít k zablokování závěrky nebo zobrazení indikace zaostření (I), zaznění zvukového signálu správného zaostření a expozici snímku i v případě, že není zaostřeno. V takových případech zaostřete manuálně (0 Manuální zaostřování) nebo použijte blokování zaostření (0 Blokování zaostření), zaostřete na jiný objekt ve stejné vzdálenosti a změňte kompozici snímku na původně požadovanou.

Mezi objektem a pozadím je malý nebo žádný kontrast.

Příklad: Objekt má stejnou barvu jako pozadí.

Zaostřovací pole obsahuje objekty v různých vzdálenostech od fotoaparátu.

Příklad: Objekt je uvnitř klece.

V objektu převažují pravidelné geometrické struktury.

Příklad: Žaluzie nebo řady oken v mrakodrapu.

Zaostřovací pole obsahuje oblasti s velkými rozdíly jasů.

Příklad: Objekt, který se nachází z poloviny ve stínu.

Objekty v pozadí se zdají být větší než fotografovaný objekt.

Příklad: Budova v obrazovém poli za objektem.

Objekt obsahuje mnoho jemných detailů.

Příklad: Záhon květin nebo jiné malé objekty či objekty s nedostatečnými rozdíly jasů.