K většině volitelných možností pro fotografování, přehrávání a nastavení lze přistupovat prostřednictvím menu fotoaparátu. Chcete-li zobrazit menu, stiskněte tlačítko G.

Tlačítko G

1 Karty menu
2

Položky menu

Položky v aktuálně vybraném menu.

3 Aktuální nastavení jsou označena symboly.
4 Posuvník ukazuje polohu v aktuálním menu.
5 Symbol nápovědy (0 Symbol d (Nápověda))

Karty menu

K dispozici jsou následující menu:

Práce s menu fotoaparátu

Ovládací prvky pro práci s menu

K navigaci v jednotlivých menu fotoaparátu slouží dotyková obrazovka nebo multifunkční volič a tlačítko J.

Multifunkční volič

 • 1: Pohyb kurzoru nahoru
 • 3: Pohyb kurzoru dolů
 • 4: Zrušení a návrat do předchozího menu
 • 2: Potvrzení výběru položky a/nebo zobrazení vnořeného menu
 • Střední tlačítko: Potvrzení výběru položky

Potvrzení výběru položky

Tlačítko J

Symbol d (Nápověda)

Pokud se v levém dolním rohu monitoru zobrazuje symbol d, můžete stisknutím tlačítka L (Z/Q) zobrazit popis k aktuálně vybrané možnosti nebo menu. Stisknutím tlačítek 1 a 3 lze procházet zobrazené informace. Stisknutím tlačítka L (Z/Q) se zobrazení vrátí zpět do menu.

Tlačítko L (Z/Q)

Navigace v menu

K navigaci v menu použijte níže uvedené kroky.

 1. Zobrazte menu.

  Stisknutím tlačítka G zobrazte menu.

  Tlačítko G

 2. Vyberte symbol aktuálního menu.

  Stisknutím tlačítka 4 vyberte symbol aktuálního menu.

 3. Vyberte menu.

  Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadované menu.

 4. Umístěte kurzor do vybraného menu.

  Stisknutím tlačítka 2 umístěte kurzor do vybraného menu.

 5. Vyberte položku menu.

  Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte položku menu.

 6. Zobrazte volitelné možnosti.

  Stisknutím tlačítka 2 zobrazte možnosti vybrané položky menu.

 7. Vyberte možnost.

  Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadovanou možnost.

 8. Potvrďte výběr.

  Stisknutím tlačítka J potvrďte výběr zvolené možnosti. Chcete-li se vrátit zpět bez provedení výběru, stiskněte tlačítko G.

  Tlačítko J

Věnujte pozornost následujícím bodům:

 • Položky menu zobrazené šedě nejsou momentálně k dispozici.
 • Přestože má stisknutí tlačítka 2 nebo středního tlačítka multifunkčního voliče obecně stejný účinek jako stisknutí tlačítka J, existují položky, u kterých lze provést výběr pouze stisknutím tlačítka J.
 • Pro opuštění menu a návrat do režimu fotografování namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.

Použití dotykové obrazovky

K navigaci v menu můžete použít rovněž následující operace dotykové obrazovky.


Posunutí

Posuňte prstem nahoru nebo dolů po monitoru.


Výběr menu

Klepnutím na symbol menu vyberte menu.


Výběr možností/úprava nastavení

Klepnutím na položky menu se zobrazí možnosti a klepnutím na symboly nebo posuvníky se změní nastavení. Pro návrat beze změny nastavení klepněte na položku Z.