Chcete-li přistupovat k níže uvedeným položkám, stiskněte tlačítko i během fotografování s využitím hledáčku. Použijte dotykovou obrazovku nebo se pohybujte v menu pomocí multifunkčního voliče a tlačítka J, stisknutím tlačítek 1 a 3 vybírejte položky a stisknutím tlačítka J zobrazujte možnosti. Chcete-li se vrátit do režimu fotografování, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.

Tlačítko i