Expoziční paměť použijte v případě, kdy chcete změnit kompozici snímku po použití integrálního měření expozice se zdůrazněným středem nebo bodového měření expozice (0 Měření expozice).

 1. Aktivujte expoziční paměť.

  Umístěte fotografovaný objekt do zóny vybraného zaostřovacího pole a namáčkněte tlačítko spouště do poloviny. Za současného držení tlačítka spouště namáčknutého do poloviny a umístění objektu v zóně vybraného zaostřovacího pole aktivujte stisknutím středu pomocného voliče expoziční paměť (použijete-li automatické zaostřování, zkontrolujte nejprve zobrazení indikace zaostření I v hledáčku).

  Tlačítko spouště

  Pomocný volič

  V době, kdy je aktivní expoziční paměť, se v hledáčku zobrazuje indikace AE-L.

 2. Změňte kompozici snímku.

  Za stálého držení středu pomocného voliče ve stisknuté poloze změňte kompozici snímku na původně požadovanou a exponujte.

Bodové měření

Při použití bodového měření expozice se do paměti uloží hodnota změřená v místě vybraného zaostřovacího pole (0 Měření expozice).

Nastavení času závěrky a clony

Je-li aktivní expoziční paměť, lze měnit bez ovlivnění výsledné expozice následující nastavení:

Expoziční režim Nastavení
P Čas závěrky a clona (flexibilní program; 0 Flexibilní program)
S Čas závěrky
A Clona

Nově nastavené hodnoty lze zkontrolovat v hledáčku a na kontrolním panelu. Pamatujte si, že při aktivní expoziční paměti nelze měnit měření expozice.

Viz také

Informace o použití tlačítka spouště k aktivaci expoziční paměti viz A > Uživatelská funkce c1 (Tlačítko spouště jako AE-L, 0 Tlačítko spouště jako AE-L). Pokud je vybrána možnost Zapnuto (namáčk. do poloviny), aktivuje se expoziční paměť při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.