U všech nastavení s výjimkou K (Výběr barevné teploty) lze vyvážení bílé barvy „jemně vyladit“ pro kompenzaci změn zabarvení světelného zdroje nebo pro vytvoření cíleného barevného nádechu snímků.

 1. Zobrazte možnosti jemného vyvážení.

  Vyberte možnost vyvážení bílé barvy a stiskněte tlačítko 2 (pokud je zobrazeno vnořené menu, vyberte požadovanou možnost a opětovným stisknutím tlačítka 2 zobrazte možnosti jemného vyvážení; informace o jemném vyvážení manuálního nastavení vyvážení bílé barvy viz „Jemné vyvážení manuálního nastavení vyvážení bílé barvy“, 0 Jemné vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení).

 2. Proveďte jemné vyvážení bílé barvy.

  Pomocí multifunkčního voliče nastavte jemné vyvážení bílé barvy. Jemné vyvážení bílé barvy lze provádět na ose žlutá (A) – modrá (B) v krocích po 0,5 a na ose zelená (G) – purpurová (M) v krocích po 0,25. Vodorovná osa (žlutá – modrá) odpovídá barevné teplotě, zatímco svislá osa (zelená – purpurová) má podobný účinek jako barevné kompenzační filtry (CC). Vodorovná osa je odstupňována v krocích po přibližně 5 miredech, svislá osa v krocích po přibližně 0,05 jednotky difuzní optické hustoty.

  Souřadnice

  Nastavení

 3. Stiskněte tlačítko J.

  Stisknutím tlačítka J uložte nastavení a vraťte se do menu fotografování. Pokud bylo provedeno jemné vyvážení bílé barvy, zobrazuje se na kontrolním panelu hvězdička („U“).

Jemné vyvážení v režimu živého náhledu

Chcete-li provést jemné vyvážení bílé barvy v režimu živého náhledu, podržte stisknuté tlačítko U během použití multifunkčního voliče. Stisknutím tlačítek 4 a 2 nastavujte hodnoty na ose žlutá – modrá a stisknutím tlačítek 1 a 3 na ose zelená – purpurová.

Tlačítko U

Jemné vyvážení bílé barvy

Hodnoty barev na osách jemného vyvážení bílé barvy jsou relativní, ne absolutní. Například pohyb kurzoru směrem k B (modrá) v případě použití „teplého“ základního vyvážení bílé barvy, jako je J (Žárovkové světlo), vede ve výsledku k lehce „studenějším“ snímkům, ne k jejich modřejšímu zbarvení.

„Mired“

Jakákoli provedená změna barevné teploty produkuje větší rozdíl v barvách při nižších barevných teplotách než při vyšších barevných teplotách. Například změna barevné teploty o 1 000 K produkuje mnohem patrnější změnu výchozí barvy u 3 000 K než u 6 000 K. Hodnota „Mired“ vypočítaná vynásobením převrácené hodnoty barevné teploty číslem 10 6 je měřítkem barevné teploty, které počítá s těmito fakty, a proto se používá jako jednotka barevných konverzních filtrů. Příklad:

 • 4 000 K – 3 000 K (rozdíl 1 000 K) = 83 miredů
 • 7 000 K – 6 000 K (rozdíl 1 000 K) = 24 miredů