Zobrazení odpočítávání

Posledních 30 s před automatickým ukončením živého náhledu se zobrazuje odpočítávání (časovač se zbarví červeně, pokud se režim živého náhledu ukončuje z důvodu ochrany vnitřních obvodů nebo pokud je použita jiná možnost než Žádný limit v uživatelské funkci c4 – Zpožď. pro vypn. monitoru > Živý náhled; 0 Zpožď. pro vypn. monitoru – 5 s před automatickým vypnutím monitoru). V závislosti na snímacích podmínkách se může časovač zobrazit ihned po aktivaci živého náhledu.

Obrazovka informací

Chcete-li zobrazit nebo skrýt indikace na monitoru, stiskněte tlačítko R. Histogram se zobrazuje pouze při kontrole expozice (0 Kontrola expozice) nebo při výběru možnosti Zapnuto (režim 2) v položce Bezhlučné fotog. v živém náhledu (0 Bezhlučné fotografování v živém náhledu). Zobrazení virtuálního horizontu a histogramu není k dispozici při použití digitalizace negativu.

Virtuální horizont (0 Virtuální horizont)   Informace zapnuté   Informace vypnuté

  Histogram   Pomocná mřížka